ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ನೋಂದಣಿ ಫಾರ್ಮ್ (A) / Primary Volunteer Registration Form (A)
ಹೆಸರು / Name *
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ / Mobile Number *
In case of NRI, please enter your mobile number along with country code.
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ / Email ID *
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ / Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
ಲಿಂಗ / Gender *
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ / Educational Qualification *
ಮನೆಯ ವಿಳಾಸ / Residential Address *
ತಾಲ್ಲೂಕು / Taluk
ಜಿಲ್ಲೆ / District
ಪಿನ್ ಕೋಡ್ / Pincode *
ರಾಜ್ಯ / State *
ದೇಶ / Country *
ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಳ / Preferred Location for Volunteering in Karnataka
Clear selection
ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಳ / Preferred Location for Volunteering in Tamil nadu
Clear selection
ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಳ / Preferred Location for Volunteering in Puducherry
Clear selection
If you have other preferred location for volunteering, please mention the district name in India.
ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶ / Area of Interest for Volunteer *
ನನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯ ಸೆಟ್‌ಗಳು / My Skill Sets *
I hereby declare the information filled in this form are true to the best of my knowledge. I sincerely agree to join as a volunteer at We The Leaders Foundation & give consent to receive communication. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of We The Leader Foundation. Report Abuse