ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและการออกแบบของเล่นไทย BIG TOY DESIGN 2020
Email address *
ประเภทของผู้สมัคร *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ -นามสกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
ที่อยู่ *
อายุ *
เบอร์โทร *
Fax *
E-mail *
Website
Facebook
Instagram
1. กรณีสมัครเป็นทีม : มีทีมงาน ………… คน (ไม่รวมผู้สมัคร) *
ผู้ร่วมทีมประกอบด้วย ชื่อ- นามสกุล
1. ชื่อ-นามสกุล
2. ชื่อ-นามสกุล
3. ชื่อ-นามสกุล
4. ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา/ทำงาน
(* ข้อมูลในข้อ 2-5 สามารถแนบข้อมูลในเอกสารเพิ่มเติมได้โดยจัดทำในขนาด A4 จำนวน 1-5 หน้า)
2. ประวัติการศึกษา/บริษัท (พอสังเขป) *
3. ประสบการณ์ทำงาน / ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ *
4. ชื่อแบรนด์ (โปรดระบุ) *
สถานะการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โปรดระบุ *
5. ประสบการณ์การทำงาน *
6.ประเภทสินค้า และ/หรือ บริการ *
7. รายละเอียดของผู้สมัคร
7.1 สำหรับนักออกแบบ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
7.2 สำหรับผู้ประกอบการ / ผู้ผลิตธุรกิจของเล่น (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
7.3 สำหรับนักเทคโนโลยี (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
7.3 สำหรับนักเทคโนโลยี (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
8. กรณีมีบริษัทจดทะเบียน ระบุชื่อนิติบุคคล (บริษัท/หจก.) (พร้อมหลักฐานประกอบ)
8.1 ชื่อนิติบุคคล (บริษัท/หจก.) (ภาษาไทย) *
8.2 ชื่อนิติบุคคล (บริษัท/หจก.) (ภาษาอังกฤษ) *
8.3 ระยะเวลาดำเนินกิจการ ……………… ปี *
8.4 ที่ตั้งของสถานประกอบการ *
8.5 จำนวนพนักงาน *
9. กลุ่มลูกค้า *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy