Formularz zgłoszeniowy na "Rajd Rowerowy. Europejski Dzień bez Samochodu w Świdnicy" organizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu
Niniejszy formularz jest formą zgłoszenia udziału uczestnika w rajdzie rowerowym i pikniku rodzinnym w ramach akcji "Rajd Rowerowy. Europejski Dzień bez Samochodu w Świdnicy" organizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Na podstawie zgłoszenia zostanie wydana opaska startowa na rękę upoważniająca do obioru kuponu na poczęstunek oraz zapewniająca udział w losowaniu nagród – zgodnie z regulaminem wydarzenia.
Organizator: Urząd Miejski w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko – Jaworskie.
Termin i miejsce zbiórki: 22 września 2019 r. Bosmanat nad Zalewem Witoszówka, godz. 9:30
Start rajdu: godzina: 10:00.
Czas rajdu: 1 godzina
Czas pikniku rowerowego: 11:00-14:00.
Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest posiadanie sprawnego technicznie roweru. Zalecamy również posiadanie kasku rowerowego.
UWAGA:
W PRZYPADKU REJESTRACJI WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, NP. RODZINY Z DZIEĆMI LUB GRUPY ZORGANIZOWANEJ, PROSIMY O DOKONANIE REJESTRACJI DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA ODDZIELNIE!
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM DOSTĘPNYM W FORMULARZU.
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
adres e-mail *
Your answer
Przeczytaj i zaakceptuj:
Regulamin imprezy „Rajd Rowerowy. Europejski Dzień bez Samochodu w Świdnicy” organizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w dniu 22 września 2019 r.
1.Cel: Promowanie, popularyzacja wśród mieszkańców Świdnicy jazdy na rowerze i zdrowego stylu życia.
2.Organizator: Urząd Miejski w Świdnicy, LOT Księstwo Świdnicko – Jaworskie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
3.Termin i miejsce: Impreza pod nazwą „Świdnica na Rowery” odbędzie się 22 września 2019 r. i składa się z dwóch części:
•Rajd rowerowy - trasa: Polna Droga (start Bosmanat), Rondo, Wałbrzyska, al. Niepodległości,
Westerplatte, Rondo, Westerplatte, Bystrzycka, Kraszowicka, Przyjaźni, Śląska, Meta ŚOSiR
•Piknik rodzinny: teren ŚOSiR w godz. 11:00 – 14:00.
4.Zabezpieczenie techniczne imprezy:
•Radiowóz Policji, ilość 1, dodatkowo 2 policjantów na motocyklach oraz 6 mundurowych - zabezpieczenie trasy;
•Radiowóz Straży Miejskiej, ilość sztuk: 1, 2 patrole rowerowe, 4 osoby - zabezpieczenie trasy;
•Ochotnicza Straż Pożarna – ilość 20 - zabezpieczenie trasy;
•Piloci, ilość 30 – zabezpieczenie trasy.
5.Uczestnictwo w rajdzie i pikniku rowerowym:
•Udział w rajdzie i pikniku rowerowym jest bezpłatny;
•Każdy uczestnik, który chce wystartować w rajdzie i wziąć udział w konkursach na pikniku rowerowym, musi zgłosić swój udział w dniach od 5.09.2019 r. do 17.09.2019 r. przez formularz zgłoszeniowy dostępny w linku:

https://forms.gle/2R9NN3EXzJM3s7Zm6

a następnie odebrać opaskę uczestnika, którą należy mieć na ręce w dniu rajdu.
• Opaski uczestnictwa będzie można odbierać od 18 do 21 września 2019 r. w Wieży Ratuszowej, ul. Wewnętrzna 4, w godzinach od 10.00-18.00 lub w dniu rajdu - 22 września 2019 r.- w punkcie przy Bosmanacie, ul. Polna Droga, w godz. 9.00-9.45. Opaski będą wydawane w oparciu o weryfikację osób na listach zgłoszeniowych.
• Osoby, które zapiszą się przez formularz rejestracyjny i odbiorą opaskę startową, mają zagwarantowany poczęstunek oraz udział w losowaniu nagród.
• Osoby, które nie zapisały się przez formularz zgłoszeniowy, będą mogły dokonać zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie w dniu jego startu - 22.09.2019 r., w godz. 9.00-9.45 w punkcie przy Bosmanacie, ul. Polna Droga. Osoby te otrzymają opaskę, którą należy założyć na rękę.
• Kupon upoważniający do obioru poczęstunku oraz udziału w losowaniu nagród zostanie wydany uczestnikom rajdu po jego ukończeniu.
• Za pobrane od Organizatora opaski odpowiada Uczestnik. W przypadku utraty przez Uczestnika opaski Organizator nie zapewni kolejnych.
• W rajdzie prawo startu mają wszystkie chętne osoby niezależnie od wieku. Mile widziane są grupy ze świdnickich szkół i przedszkoli, dorośli, rodziny z dziećmi, zapraszamy także osoby indywidualne. Każda osoba biorąca udział w imprezie zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest posiadanie sprawnego technicznie roweru, zalecane są kaski rowerowe.
• Niepełnoletni uczestnicy imprezy mają obowiązek przybycia na miejsce startu wraz z rodzicami, opiekunami prawnymi bądź nauczycielami lub osobami reprezentującymi szkołę.
•Dopuszczalny jest udział osób bez karty rowerowej pod warunkiem uczestnictwa w zorganizowanej grupie pod opieką w/w osób.
6. Obowiązujące zasady na trasie przejazdu:
Na trasie obowiązuje zakaz ścigania się. Żaden z uczestników nie może wyprzedzać służb mundurowych i pilotów prowadzących kolumnę. Należy jechać w zwartej kolumnie, przestrzegać bezpiecznej odległości między rowerami oraz przepisów o ruchu drogowym.

7. Postanowienia końcowe:
• Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje w nim na własną odpowiedzialność.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie rajdu.
• Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne szkody.
• Ustalony przebieg trasy obowiązuje wszystkich uczestników.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
8. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach organizacyjnych jest:
Anna Skwarzyńska nr telefonu do kontaktu 74 8562940, mail: a.skwarzynska@um.swidnica.pl

Klauzula Informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 49. Może się Pan/i z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres podany wyżej,
- przez e-mail: um@um.swidnica.pl
- telefonicznie: 74 8562827
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Kinga Milczarek. Można się z Nim kontaktować w następujący sposób:
- przez e-mail: iod@um.swidnica.pl
- telefonicznie: 74 8562823
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia imprezy sportowej "Rajd Rowerowy. Europejski Dzień bez Samochodu w Świdnicy".
5. Osoba której dane dotyczą ma prawo:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji projektu.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie są Państwo zobligowani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w imprezie
*
Zgoda na wizerunek (nieobowiązkowo)
Uczestnik wydarzenia może wyrazić zgodę na robienie zdjęć do celów promocyjnych i reklamowych przez Organizatora oraz upublicznianie jego wizerunku na stronach internetowych miasta: www.um.swidnica.pl, www.sport.swidnica.pl oraz profilu facebook: ŚWIDNICA rynek z tradycjami


Klauzula Informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 49.
Może się Pan/i z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres podany wyżej,
- przez e-mail: um@um.swidnica.pl
- telefonicznie: 74 8562827
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Kinga Milczarek. Można się z Nim kontaktować w następujący sposób:
- przez e-mail: iod@um.swidnica.pl
- telefonicznie: 74 8562823
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
4. Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach: robienia zdjęć i udostępniania wizerunku Państwa oraz dziecka/dzieci na stronie internetowej: um.swidnica.pl, oraz portalu facebook.com
5. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
o Wizerunek oraz
o wizerunek dziecka
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konsekwencją nie podania ich jest brak możliwości robienia zdjęć oraz ich udostępniania na stronie internetowej: um.swidnica.pl, oraz portalu facebook.com
7. Dane osobowe będą udostępnione osobom odwiedzającym strony internetowe, wskazane powyżej.
8. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
9. Osoba której dane dotyczą ma prawo:
o dostępu do swoich danych osobowych,
o wniesienia skargi do organu nadzorczego,
o do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service