Registration for E-Paath & E-Pustakalaya Online Teacher Training |  ई-पाठ र  ई-पुस्तकालय तालिमका लागि शिक्षक सहभागीताको लागि दर्ता
During this lockdown period, OLE Nepal is organizing a free online training and hands-on practice session on the features of E-Pustakalaya and integration of E-Paath in teaching-learning.  
यस लकडाउनको अवधिमा साझा शिक्षा ई-पाटीले ई-पाठ र  ई-पुस्तकालय सम्बन्धित एकीकृत शिक्षण सिकाइ र अभ्यासका लागि निःशुल्क अनलाइन तालिम आयोजना गरिरहेको छ।

This training session will be a combination of presentation, hands-on practice and discussions. For the sessions to be more effective, we are limiting the number of teachers in each session to a maximum of 20 persons.  
यस तालिममा प्रस्तुतीकरण, अभ्यास र छलफलको संयोजन हुनेछ। तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन हामी प्रत्येक सत्रमा शिक्षकहरूको संख्या अधिकतम २० जनामा सीमित गर्दैछौँ।

We would like to invite interested teachers, with basic level knowledge of computer operation and the internet, to register for online orientation program.  
हामी इच्छुक र कम्प्युटरमा साक्षर तथा इन्टरनेटको ज्ञान भएका शिक्षकहरूलाई यस अनलाइन कार्यक्रमको लागि दर्ता गर्न अनुरोध गर्दछौँ।

Please make sure to register with accurate information.
हामी तपाईंलाई सही जानकारीका साथ दर्ता गर्न अनुरोध गर्दछौँ।

Note:
E-Paath is a collection of digital interactive learning activities, based on national curriculum that are designed and developed at OLE Nepal.  
साझा शिक्षा ई-पाटीले नेपालको राष्‍ट्रिय पाठ्यक्रममा आधारित रहेर तयार पारेको अन्तरक्रियात्मक डिजिटल शैक्षिक सामग्रीलाई ई-पाठ भनिन्छ ।

E-Pustakalaya is an education-focused, free and open digital library.  
ई-पुस्तकालय खुल्ला, निःशुल्क र शिक्षाकेन्द्रित डिजिटल पुस्तकालय हो ।


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Contact Information | सम्पर्क जानकारी
Name | नाम *
Email address | ईमेल ठेगाना *
Phone number | फोन नम्बर *
Gender | लिङ्ग *
Required
How many years of teaching experience do you have? | तपाईसँग कति वर्षको शिक्षण अनुभव छ? *
Name and Address of your school | तपाईको विद्यालयको नाम र ठेगाना *
Is this a public or private school? | यो सार्वजनिक वा निजी विद्यालय हो? *
Province | प्रदेश *
Which Grade and Subject do you teach? |  तपाईँ कुन कक्षा र विषय पढाउनुहुन्छ ?
Please note E-Paath is available for Grades 1-8 in English, science and math subjects, and for Grades 1-4 in Nepali subject. | हामीले कक्षा १ देखि ८ सम्मका अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान तथा कक्षा १ देखि ४ सम्मको नेपाली विषयका ई-पाठहरू तयार पारेका छौ
Science | विज्ञान
Math | गणित
English | अंग्रेजी
Nepali | नेपाली
Other | अन्य
Grade 1 | कक्षा १
Grade 2 | कक्षा २
Grade 3 | कक्षा ३
Grade 4 | कक्षा ४
Grade 5 | कक्षा ५
Grade 6 | कक्षा ६
Grade 7 | कक्षा ७
Grade 8 | कक्षा ८
Grade 9-12 | कक्षा ९-१२
Are you able to use a laptop/computer during the orientation session? | के तपाई अनलाईन तालिमको बेला ल्यापटप / कम्प्युटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? *
Which orientation session are you interested in joining? | तपाई कुन तालिममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ? *
What are your expectations from this online training? | यो अनलाईन तालिमबाट तपाईका अपेक्षाहरू के-के छन्? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of OLE Nepal. Report Abuse