Resonate 2014 - Akreditacija predstavnika medija

Potrebno je popuniti formular za svakog člana ekipe koja se akredituje. Broj akreditacija, u zavisnosti od medijske kuće, je sledeći:
1. Radio: 1 novinar
2. Štampani mediji: 1 novinar i 1 fotograf
3. Televizija: 1 novinar, 1 snimatelj i 1 asistent
4. Online mediji: 1 novinar
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Medijska Kuća

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Navesti na koji način podržavate Resonate Festival

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question