Captionless Image

  15.9 - פגישות אישיות עם מר' רפי זינגר ,השגריר היוצא לפרו

  בואו להירשם לפגישה אישית עם מר' רפי זינגר - השגריר היוצא לפרו. מר' זינגר מעוניין לפגוש חברות ישראליות המייצאות כיום לשוק בפרו או חברות תעשייה המעוניינות לחדור לשוק זה אך לאחר שביצעו עבודת הכנה ועיגון משאבים מתאימים. הפגישות יתקיימו ב15.9 בבית התעשייה, רח' המרד 29 משעה 14:00- 16:00 לאחר בחינת הבקשה תישלח הודעה מסודרת עם המועד לכל חברה.
  This is a required question
  Must not contain abcdefghijklmnopqrstvqwxyz
  This is a required question
  Must not contain 1234567890
  This is a required question
  This is a required question
  Must not contain abcdefghijklmnopqrstvqwxyz
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question