Diskusija „Jauniešu politiskās līdzdalības rekomendāciju ieviešanas iespējas Latvijā”

Diskusija notiks 2015.gada 10.jūnijā no plkst. 15:00 līdz 17:00 ES MĀJĀ, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.
Diskusijā aicināti piedalīties pašvaldības pārstāvji, jaunatnes lietu speciālisti, NVO pārstāvji, jaunieši un citi interesenti un īpaši tie dalībnieki, kuri 2014.gada nogalē un 2015.gada sākumā piedalījās Informatīvajos pasākumos un „Kafija ar politiķiem” Rīgas plānošanas reģiona Strukturētā dialoga aktivitāšu ietvaros.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image