שאלון מקדים לרגישים לקרינה

מטרת הטופס לקבל מידע על צורות החשיפה שלכם לקרינה ועל התסמינים העוכבים.
בנתונים יעשה שימוש כי להציע לכם דרכים לצמצום חשיפה לקרינה וזאת על מנת להביא לשיפור המצב.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question