Zgłoszenie uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowym dla dyrektorów w dn.  17-18.11.2022 r. do Villi Sobótka w Strzegomianach k/Sobótki (woj. dolnośląskie) organizowanym przez firmę Euro-Szkolenia Agnieszka Zienkiewicz oraz Fundację Prymus. Cena: 980 pln/os.
W cenie: 2 szkolenia, 1 nocleg ze śniadaniem, obiad i kolacja w dniu przyjazdu, gry integracyjne, materiały szkoleniowe oraz 2 imienne zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach.
UWAGA: dojazd we własnym zakresie.

W trakcie wyjazdu zaplanowane mamy 2 szkolenia warsztatowe dedykowane dyrektorom placówek oświatowych, które mają na celu wspomóc Państwa kompetencje jako managera placówki oświatowej:

17-18.11.22 (czw.-pt.)  Villa Sobótka w Strzegomianach k/Sobótki (woj. dolnośląskie)
1. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w kontekście pełnionej funkcji dyrektora placówki  oświatowej 4 godz. dyd. (mgr Urszula Zyśko, pedagog)
2. Skuteczna komunikacja na linii dyrektor-nauczyciel-rodzic 4 godz. dyd. (dr Sławomir Świtała, psycholog)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko uczestnika/uczestników *
Telefon kontaktowy uczestnika/uczestników *
Adres e-mail uczestnika/uczestników *
Stanowisko uczestnika/uczestników *
Miejsce pracy (nazwa placówki) *
Adres placówki *
Telefon placówki *
Adres e-mail placówki *
Dopłata do pokoju jednoosobowego - 80 pln (ilość ograniczona, do potwierdzenia) *
Sposób finansowania szkoleń: *
Proszę o wystawienie faktury przez: *
Dane do faktury: NABYWCA                                                                                                                                                                                                                      
UWAGA:  jeśli wyjazd opłaca tylko placówka/firma proszę podać wszystkie dane jako NABYWCA , a w przypadku publicznej placówki oświatowej również dane ODBIORCY (jako NABYWCY podaje się wówczas dane gminy, a szkoły/przedszkola jako ODBIORCY); osoby prywatne wypełniają tylko pola jako ODBIORCA.
Pełna nazwa placówki/gminy/firmy
NIP
Adres ulica i numer
Kod pocztowy
Miejscowość
Dane do faktury: ODBIORCA  
Nazwa placówki/firmy lub imię i nazwisko
Adres: ulica i numer
Kod pocztowy
Miejscowość
Skąd dowiedział/a się Pani/Pan o wyjeździe: *
Warunki zgłoszenia na wyjazd szkoleniowy:
1. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowym jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia.
2. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z dokonaniem zakupu szkoleń wyjazdowych zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
3. W ciągu 48 h potwierdzamy mailowo przyjęcie zgłoszenia na wyjazd.
4. Odpłatność za szkolenia:
a) jeśli za szkolenie płaci placówka uczestnik otrzymuje dopiero na wyjeździe fakturę płatną przez placówkę przelewem w terminie do 14 dni po wyjeździe;
b) jeśli za szkolenie płaci uczestnik prywatnie - opłaty należy dokonać przelewem na podane w potwierdzeniu konto bankowe najpóźniej do 14 dni przed wyjazdem.
5. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkoleń/zmiany tematu szkolenia z przyczyn od nas niezależnych (np. choroby trenera) lub zmiany terminu wyjazdu (np. w sytuacji, gdy nie osiągnięta zostanie minimalna ilość uczestników). Informacja o zmianie przesłana zostanie mailem najpóźniej na 7 dni przed planowanym wyjazdem.
6. Każde zgłoszenie może być wycofane przez Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 7. Wycofanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
7. W przypadku wycofania zgłoszenia:
• w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem wyjazdu uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 50% wartości zamówienia;
• 1-3 dni przed terminem wyjazdu lub w przypadku nieobecności na wyjeździe (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji z wyprzedzeniem) uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 100% wartości zamówienia.
8. W każdym terminie możliwe jest zgłoszenie innego uczestnika szkoleń wyjazdowych w ramach zastępstwa.
9. W przypadku odwołania wyjazdu z winy organizatora uczestnik nie ponosi kosztów, a ewentualna wcześniejsza wpłata zostanie zwrócona w całości.
10. Najpóźniej 3 dni przed terminem wyjazdu uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną maila przypominającego o nim z podaną datą oraz godziną przyjazdu oraz agendą pobytu. Otrzymanie takiego przypomnienia jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniach. W przypadku braku jego otrzymania prosimy o pilny kontakt mailowy lub telefoniczny.
11. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia firmę Euro-Szkolenia lub Fundację Prymus do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Fakturę otrzyma uczestnik na wyjeździe (jeśli wypełni właściwe pola w zgłoszeniu). W przeciwnym razie faktura zostanie dosłana mailem najpóźniej do 3 dni po wyjeździe.
12. Przesłanie wypełnionego zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją szkoleń i wszelkich działań marketingowych przez firmę Euro-Szkolenia Agnieszka Zienkiewicz oraz Fundację Prymus.
13. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Akceptuję warunki zgłoszenia - data, imię i nazwisko osoby zgłaszającej *
Uwagi
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy