Истрaживaњe o мoгућнoсти oствaривaњa прaвa грaђaнa AПВ нa здрaвствeну зaштиту из oбaвeзнoг здрaвствeнoг oсигурaњa
Поштовани/а, истраживање о могућности остваривања права грађана АПВ на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања је завршено. Резултати истраживања биће објављени на сајту Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана. Хвала вам што сте учествовали.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service