Bidra i klubben, øk din kompetanse :)
Fredrikstad Kunstløpklubb har over 100 medlemmer. Ut av de er det godt over halvparten aktive utøvere.
Mange av oppgavene klubben har, krever at man ikke lenger er aktiv, eller aldri har hvert aktiv. Dette er typiske oppgaver knyttet til arrangering av stevner.
Vi har mange andre oppgaver også, og har hele tiden behov for flere aktive foreldre/foresatte.
Nedenfor lister vi opp noen oppgaver som er veldig interessante, men som man trenger noe opplæring for å få til.
Vi vil med dette skjemaet, kartlegge interessene for de forskjellige oppgavene, og vil sette opp felles kursdager for full opplæring.
Vi vil at du krysser av for de oppgavene du kunne tenke deg å hjelpe til med, eller har lyst til å bli bedre kjent med.
NB! Du forplikter deg ikke til noen ting ved å svare på dette skjemaet, det er kun til bruk for kartlegging av interesse. Du vil få beskjed når vi seter opp eventuelle kurs for den enkelte aktivitet.

Jo flere vi er som mestrer flere oppgaver, jo lettere er det å rullere på de. Vi ønsker frivillige fra absolutt alle grupper :D
Utøvere over 15 år kan delta på kurs, men får som regel ikke anledning til å delta i dommerpanel før fylte 18 år, eller etter opplagt karrière.

Alle kursene vil være gratis!
Kurssted, Stjernehallen

Email address *
Slipe skøyter
Alle utøverne har behov for å holde skøytene skarpe til enhver tid. Derfor har vi sørget for å ha denne ekspertisen i våre lokaler, slik at veien er kort for løperne til å be om sliping. Har du litt teknisk forståelse, så vil du mest sannsynlig mestre denne oppgaven greit. Du vil få god mulighet til å trene på testskøyter før du slipper til løpernes skøyter.
Vi trenger flere slipere til å dele på oppgaven.
Under kurset vil du lære om skøytenes oppbygging, og hvilke funksjoner de har. Vi vil gå i detaljer på viktigheten av riktig slip, og enkelt utøveres spesielle ønsker.
Videofilming
Under alle stevner skal det videofilmes alle løp. Dette for at dommerne skal kunne kjøre reprise av hvert enkelt løp, slik at de har mulighet til å analysere hvert enkelt element, og kan bedømme så korrekt som mulig. Videofilming er i utgangspunktet en enkel oppgave, men du bør være nøyaktig, samt klare å stå over lengre tid. Under stevner forsøker vi å få så mange som mulig til å filme, slik at vi kan rullere på oggaven.
Dommer-tekniske oppgaver
Når vi avvikler stevner, er det opp til klubbene å stille med en del resurser, som har til hensikt å bidra i dommerpanelet på teknisk måte. Det er forskjellige behov ved papir stevner kontra elektroniske stevner. Papirstevner er gjerne for de minste klassene, og elektronisk for stevner som gjerne kvalifiserer til LM/NM. Ta en titt på oversikten over sesongens stevner https://goo.gl/BMnSrT her ser du papirstevner merket grønt, og elektronisk merket blått.
Under disse kursene vil du lære en god del om kunstløp, og terminologi brukt i dommerpanelet. Er du interessert i kunstløp, vil du lære veldig mye om denne fascinerende idretten.

I Norge benytter vi de samme systemene som internasjonale konkurranser som EM, VM og OL.

IceCalc - er et program hvor vi setter opp hele stevnet. Her har vi oppsett av klasser, løpere, pauser/vanning, poeng og dommeroppsett for hele stevnet. Dette er også systemet som skriver ut dommerpapirer, og publiserer resultatene på nett. Du trenger ingen spesiell bakgrunn for kurset, men det er en fordel om du liker å jobbe i systemer.

Cutter - hjelper til med å tilpasse videoklippene slik at det er enkelt for hver av dommerne til å se de enkelte elementene i reprise. Du lærer det å lese løpet slik at du kan starte klippene i forkant av ett element, og avslutter når det er fullført. Programmet i seg selv er ganske enkelt å lære.

Expert input - Er en veldig spennende oppgave. Her sitter du direkte i samarbeid med dommerpanelets technical expert og technical controller. Expert input har som oppgave å føre inn de elementer og verdier som gis over lukket kommunikasjon. Programmet er oversiktlig og enkelt, men krever god innsikt i kunstløp. Dette vil du få en innføring i under kurset.

Hvilke tidspunkt passer deg best for første kursdag?
.
Lørdag 2. september fra kl. 13:00-17:00
Tirsdag 5. september fra kl 17:00-21:00
Lørdag 9. september fra kl. 13:00-17:00
Tirsdag 12. september fra kl 17:00-21:00
Annen dato
MM
/
DD
/
YYYY
Stevneleder
Vi trenger flere stevneledere. Hovedoppgaven til stevneleder er å forberede og sørge for å knytte nøkkelpersoner til de viktigste oppgavene. Du vil få full innføring i hvordan stevner avvikles, og hvilke systemer vi jobber i for å få gjennomført disse.
Som aspirerende stevneleder vil du først gjennomføre ett eller to stevne sammen med en eksisterende stevneleder.
Øvrige resurser
Det er som nevnt mange oppgaver vi trenger flere til å bidra med. Nedenfor her lister vi opp forskjellige oppgaver, som vi håper du krysser av for de du kan tenke deg å hjelpe til med.
Disse oppgavene krever ingen spesiell form for kursing, men vi har lang erfaring i klubben, og vi vil alle kunne bidra med tips og råd.
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms