Rejestracja - Dialog Obywatelski w Gorlicach, 15.03.2019
Szanowni Państwo,

w celu rejestracji na spotkanie z panem Krzysztofem Nalepą i Łukaszem Klejnowskim w ramach Dialogu Obywatelskiego w dniu 15.03.2019 w Gorlicach prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego.

Dziękujemy!

Imię i nazwisko *
Your answer
Instytucja i stanowisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych *
Dane osobowe zbierane są w celu udziału Pani/Pana jako uczestnika debaty publicznej z cyklu Dialog Obywatelski współorganizowanej z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, która odbędzie się w dniu 15.03.2019 w Gorlicach – dalej także określanym jako Dialog. Przekazane dane osobowe umożliwią Administratorowi Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (31-515 Kraków, ul. Ks. Bp. W. Bandurskiego 58/11, KRS 0000232184), wpis Pani/Pana na listę Uczestników Dialogu oraz kierowanie do Pani/Pana bieżących informacji związanych jego z organizacją. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 miesiąca od dnia realizacji Dialogu. Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Polsce (00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a) w ramach realizacji wskazanego w nieniniejszej klauzuli celu przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe podawane są na zasadzie dobrowolności, niemniej jednak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Dialogu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z wyłączeniem profilowania, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie rejestracja w systemie elektronicznym danych uczestnika Dialogu. Pani/Panu przysługuje prawo odwołania udzielonej zgody w każdej chwili oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ja niżej podpisana/y, działając świadomie i dobrowolnie: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (31-515 Kraków, ul. Ks. Bp. W. Bandurskiego 58/11, KRS 0000232184) moich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, nazwę instytucji, adres e-mail, w celu udziału w debacie publicznej z cyklu Dialog Obywatelski współorganizowanej z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, która odbędzie się w dniu 15.03.2019 w Gorlicach Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę w każdej chwili odwołać. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do cofnięcia zgody oraz prawie do przenoszenia danych.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. Report Abuse - Terms of Service