Tarih + Güncel Seçmece Sorularla Yaprak Test
Bu sınavda Tarih ders için seçilmiş eleyici sorular mevcuttur. Kolayca çözüp anında dönüt alabilmeniz için 20 soru ile sınırlandırılmıştır. Başarılar dileriz. Daha fazla sınav hazırlamamız için motive etmek isterseniz yorumlarınızı eksik etmeyin.
1- Aşağıdakilerden hangisinin, ilk Türk Devlet teşkilatını oluşturduğu savunulabilir?
5 points
2-Türk adı ilk kez aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?
5 points
3-
5 points
Captionless Image
4- Aşağıdakilerden hangisi, bütün millî güçleri birleştirmek amacıyla İstanbul’da kurulmuştur?
5 points
5- Aşağıdakilerden hangisinin, TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında Moskova Antlaşmasının imzalanmasında etkili olduğu savunulabilir?
5 points
6- (ÖSYM'nin sevdiği tarz. Geçen yıl Kazan sorulmuştu. Cevap vermek için açılır menüden şıkkı seçin.)
5 points
Captionless Image
7-Mehmet Âkit Ersoy, İstiklal Marşı yarışmasından kazandığı 500 liralık para ödülünü aşağıdaki kurumlardan hangisine bağışlamıştır?
5 points
8-Edirne-Kars arasında yüksek hızlı tren yolu projesini Türkiye ile birlikte ortak yürütecek ülke aşağıdakilerden hangisidir?
5 points
9- Samim Kocagöz’ün Kurtuluş Savaşı’nı destansı bir dille anlattığı, tarihimizin önemli bir bölümüne tanıklık eden kahramanların da yer aldığı belgesel roman tarzındaki eser aşağıdakilerden hangisidir?
5 points
10- Osmanlı Oevleti’nde Hz. Peygamberin soyundan gelen "seyyid ve “şerifler"in İşleriyle uğraşmak, onların Özlük haklarını korumak ve şecerelerini kontrol ve takip etmek gibi görevleri yerine getiren kişilere ne ad veriliyordu?
5 points
11- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
5 points
12- II. Abdülhamit için "Yıldızdaki Baykuş" tabirini kullanan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
5 points
13- Türkiyede Mason locasını hangi devlet adamı kapatmıştır.
5 points
14- 2017 yılında Şehit cenazelerinde çalınması kararlaştırılan “Segah Tekbirinin bestecisi kimdir?
5 points
15- Aşağıdaki Osmanlı eyaletlerinden hangisinin merkezi hükümete vergi ödeme ve savaş durumunda asker gönderme yükümlülüğü yoktur.
5 points
16- 2017 yılının Eylül ayında, 8.0 büyüklüğünde son yıllarda yaşanan en büyük depremlerden biri aşağıdaki ülkelerden hangisinde meydana gelmiştir?
5 points
17- Anadolu Selçuklularina ait Yabanlu Pazarı hangi ilde kurulmustur?
5 points
18- , "Fikirlerinize katılmıyorum ama fikirlerinizi özgürce söylemek özgürlüğünüzü sonuna dek savunacağım.” sözünü söyleyen dünyaca ünlü Fransız yazar ve düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
5 points
19- Osmanlıda yazı işlerine bakan görevli ?
5 points
20- Atatürk "Nutuk” adlı eserinde aşağıdakiler-den hangisinden söz etmemiştir?
5 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.