ลงทะเบียน งาน OPEN HOUSE เพื่อเข้าฟังรายละเอียด หลักสูตร “วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย” (Professional Business Consulting For Enterprise Development Thailand) รุ่นที่ 11
การอบรม หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย” (Professional Business Consulting For Enterprise Development Thailand) รุ่นที่ 11 (วันที่ 5 มกราคม - 15 เมษายน 2561)

จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ให้มีความรู้ ทักษะ และมาตรฐาน การให้บริการปรึกษาแนะนำเสมือนหนึ่งเป็น พี่เลี้ยง
ให้แก่ผู้ประกอบการภายใต้จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ปรึกษา เพื่อยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยพร้อมที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน จะเป็นผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตยิ่งขึ้นต่อไป จำนวน 30 ท่าน

ระยะเวลาการอบรม 210 ชั่วโมง จากการถ่ายทอดเทคนิคความเป็นมืออาชีพ โดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงที่อยู่ในแวดวงธุรกิจ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การเงินการคลัง จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

=========================

รายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตร http://thaiconsult.org/course/

Open House เพื่อแนะนำหลักสูตร แก่ผู้ที่สนใจ พร้อมช่วง ถาม-ตอบ โดย ผู้อำนวยการหลักสูตร ดร. วิริยะ ลิขิตวงศ์
กำหนดจัดขึ้น 1 รอบ
*** วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.

วัตถุประสงค์
➡ เพื่อแนะนำหลักสูตร แก่ผู้ที่สนใจ
➡ บรรยายพิเศษ “การสร้างอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ”
➡ พูดคุยกับ ที่ปรึกษา วิชาชีพที่ปรึกษาฯ (วปธ.) รุ่นพี่ และสอบถามตามอัธยาศัย
➡ มีบริการอาหารว่าง
➡ ชมนิทรรศการทางวิชาการ
➡ ชมวีดีทัศน์ วปธ.
➡ พร้อมช่วง ถาม-ตอบ โดย ผู้อำนวยการหลักสูตร ดร. วิริยะ ลิขิตวงศ์

สถานที่ : ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องทรงกลม ออดิทอเรี่ยม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

แผนที่ : http://ThaiConsult.org/map

ค่าใช้จ่าย : **** ไม่มีค่าใช้จ่าย ****

====================
รายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตร http://thaiconsult.org/course/
====================
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย:
@ LINE : @pbci60
Tel : 097-715-9251 ถึง 4
E mail : pbc.smecn@gmail.com
FB : https://facebook.com/pbc.smecn

*************************
.
.
.
.
ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ทันทีตามวันและเวลาดังกล่าว โดยที่ไม่ต้องรอการ Confirm กลับ หรือ Email ตอบรับ

ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน OPEN HOUSE *
คำนำหน้า *
ชื่อ (ภาษาไทย) *
Your answer
Name (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
Surname (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
เพศ *
วัน เดือน ปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
สัญชาติ *
Your answer
เชื้อชาติ *
Your answer
ศาสนา *
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)
Your answer
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สำหรับส่ง SMS) *
Your answer
โทรศัพท์เคลื่อนที่ - เพิ่มเติม (ถ้ามี)
Your answer
Line ID (ไลน์)
Your answer
E-Mail *
สำหรับการตอบกลับรายละเอียดการลงทะเบียน
Your answer
ชื่อองค์กร/ หน่วยงาน/ ต้นสังกัด *
Your answer
ตำแหน่งปัจจุบัน *
Your answer
วุฒิการศึกษา *
Your answer
สาขา/วิชาเอก *
Your answer
สถาบันการศึกษา *
Your answer
วุฒิการศึกษา
เพิ่มเติม
Your answer
วุฒิการศึกษา
เพิ่มเติม
Your answer
ประสบการณ์อื่นๆ (ถ้ามี)
Your answer
ท่านทราบข่าวจากช่องทางใด *
สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ทันทีตามวันและเวลาดังกล่าว โดยที่ไม่ต้องรอการ Confirm กลับ หรือ Email ตอบรับ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Line@ : @pbci60
Tel : 097-715-9251 ถึง 4
Fax : 02-374-0989
E-mail : pbc.smecn@gmail.com
FB : facebook.com/pbc.smecn
web : http://thaiconsult.org/course/
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service