ลงทะเบียน Online เพื่อเข้าสอบคัดเลือก หลักสูตร“วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย” (Professional Business Consulting For Enterprise Development Thailand) รุ่นที่ 10
การอบรม หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย” (Professional Business Consulting For Enterprise Development Thailand)

จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ให้มีความรู้ ทักษะ และมาตรฐาน การให้บริการปรึกษาแนะนำเสมือนหนึ่งเป็น พี่เลี้ยง
ให้แก่ผู้ประกอบการภายใต้จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ปรึกษา เพื่อยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยพร้อมที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน จะเป็นผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตยิ่งขึ้นต่อไป จำนวน 80 ท่าน

ระยะเวลาการอบรม 189 ชั่วโมง จากการถ่ายทอดเทคนิคความเป็นมืออาชีพ โดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงที่อยู่ในแวดวงธุรกิจ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การเงินการคลัง จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

=========================

รายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตร http://thaiconsult.org/course/

ต้องการลงทะเบียนสอบ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร “วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย”
ลงทะเบียนสมัครสอบ 1,000 บาทต่อท่าน
=========================
กรุณาโอนเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ
(อาคาร B)
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 955-0-18181-2
ชื่อบัญชี “ สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ”

และส่งหลักฐาน (สำเนา หรือรูปถ่าย) มาที่ line : @pbci60 หรือโทรสาร 02 374 0989
=========================
เลือกเพียงรอบเดียว สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ พร้อมกัน

*** รอบที่ 1 : วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:30 - 18:00 น.
*** รอบที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 13:30 - 18:00 น

สถานที่สอบ ห้องวายุภักษ์ ชั้น ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

แผนที่ : http://ThaiConsult.org/map

กรุณาเลือกวันสอบ "ข้อเขียน" และ "สัมภาษณ์" ที่ต้องการ
คำนำหน้า
Required
ชื่อ (ภาษาไทย)
Your answer
Name (ภาษาอังกฤษ)
Your answer
นามสกุล (ภาษาไทย)
Your answer
Surname (ภาษาอังกฤษ)
Your answer
เพศ
วัน เดือน ปี เกิด
MM
/
DD
/
YYYY
สัญชาติ
Your answer
เชื้อชาติ
Your answer
ศาสนา
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน
Your answer
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
โทรศัพท์เคลื่อนที่
Your answer
โทรศัพท์เคลื่อนที่
Your answer
E-Mail
Your answer
ชื่อองค์กร/ หน่วยงาน/ ต้นสังกัด
Your answer
ตำแหน่งปัจจุบัน
Your answer
วุฒิการศึกษา
Your answer
สาขา/วิชาเอก
Your answer
สถาบันการศึกษา
Your answer
วุฒิการศึกษา
เพิ่มเติม
Your answer
วุฒิการศึกษา
เพิ่มเติม
Your answer
ประสบการณ์อื่นๆ
Your answer
ท่านทราบข่าวการสมัครสอบจากช่องทางใด
สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Line@ : @pbci60
Tel : 097-715-9251 ถึง 4
Fax : 02-374-0989
E-mail : pbc60@smecn.or.th
FB : facebook.com/pbc.smecn
web : http://thaiconsult.org/course/
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms