การแข่งขัน AniCos Cosplay Contest
ประเภท Cat Walk (เดียว)
กฎหลักในการแข่งขัน
• ห้ามการแสดงที่ใช้อุปกรณ์ต้องห้ามที่ห้างสรรพสินค้าไม่อนุญาต เช่น ของมีคม สัตว์เลี้ยง อาวุธจริง
• ชุด หรือการแสดงต้องไม่ก่อให้เกิดอนาจาร หรือสื่อไปในทางไม่ถูกต้องตามสังคมไทย
• เพลงประกอบการแสดงควรเป็น MP3 (เฉพาะ Live)
• อุปกรณ์ที่ใช้งานแบตเตอรี่ หรือวงจรที่ใช้งานไฟฟ้า ต้องมีกระแสไฟไม่เกิน 12 โวลต์
• ใบสมัครที่ได้รับการยืนยันแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ในวันงาน
• การตัดสินของกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
กติกา
- Cat Walk เป็นการแข่งขันในการโพสท่าบนรันเวย์และแสดงบนเวที การเข้าถึงตัวละครที่คอส และชุดอุปกรณ์ที่สวมใส่ เป็นหลัก
- เป็นการแข่งประเภทบุคคล
- ออริจินอล คาแรค์เตอร์ (ตัวละครในอุดมคติของผู้แข่งเอง) ไม่สามารถแข่งได้
- ผู้เข้าแข่งที่จะร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยปิดรับสมัครก่อนวันแข่ง 2 วัน
- ผู้เข้าแข่งที่จะร่วมกิจกรรม ต้องมาลงทะเบียนที่หน้างานก่อน 12.30 ของวันที่ 6 เมษายน 2562 กรณีมาช้า มาสาย ถือว่าสละสิทธ์ (ไม่จำเป็นต้องแต่งชุดพร้อมแข่ง)
- ผู้เข้าแข่งทำการเดินโชว์ และแสดงบนเวที โดยต้องเดินผ่านในจุดที่กำหนด 2 จุด และหยุดเพื่อโพสท่าที่เข้ากับตัวละครที่เลี่ยนแบบ อย่างน้อย 1ครั้งต่อจุด จุดละอย่างน้อย 3 วินาที โดยเวลารวมในการแสดงบนเวทีต้องไม่เกิน 1 นาที 30 วินาที
- หลังจากการแสดงของผู้เข้าแข่งท่านสุดท้ายจบลง ผู้เข้าแข่งทุกท่านต้องเดินให้กรรมการได้ตรวจชุด และให้คะแนน“เครื่องแต่งกาย” จนครบทุกคน จึงเป็นอันเสร็จสิ้นการแข่งขัน
- เพลงประกอบการแสดงที่ส่งมา จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ในวันงาน (จะขอเพิ่มหรือแก้ ก็ไม่ได้)
- กรรมการทุกท่านมี 100 คะแนน โดยแบ่งเป็น การแสดงและการเข้าถึงบทบาทตัวละคร 50 คะแนน การโพสท่าและความสอดคล้องของท่ากับตัวละคร 25 คะแนน และความประณีตของอุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย 25 คะแนน
- กรณีคะแนนเสมอ จะใช้การตัดสินด้วยวิธีโหวดภายในของคณะกรรมการ
- คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
รางวัลการแข่งขัน
ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2500.-
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1500.-
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1000.-

**หมายเหตุ มีการปรับเปลี่ยนได้ตลอด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

การขอแก้ไข และการปฎิบัติ กรณีที่เกิดปัญหา
- การขอแก้ไขข้อมูลการลงแข่ง
>> สามารถทำได้ โดยการลงสมัครใหม่ ทีมงานจะลบข้อมูลเก่าที่ท่านเคยลงไว้ (แต่ห้ามฟลัดข้อมูล ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบ กรณีข้อมูลที่ส่งไม่ครบถ้วน หรือล่นหาย)

- ปัญหาการมาช้า อันมีเหตุจำเป็น
>> ให้ส่งข้อความมาแจ้งก่อนวันงาน 1 วัน(กรณีเหตุล่วงหน้า) หรือ นำใบสมัครและส่งตัวแทนมาลงทะเบียนแทนในวันงาน เพื่อรับหมายเลข โดยผู้เข้าแข่งต้องมายืนยันกับเจ้าหน้าที่จัดคิวก่อนการขึ้นแข่งขัน 10 นาที จึงมีสิทธ์เข้าแข่งได้ หากเลยหมายเลขไปแล้ว จะไม่มีสิทธ์ลงแข่งอีก

- กรณีชุดที่เคยได้รับรางวัลจากงานอื่นๆ
>> ห้ามชุดที่เคยได้รับรางวัลจากงาน “AniCos” และงานอื่นๆ ลงแข่งขัน หากตรวจพบหลังจากการประกาศผล ทีมงานและผู้จัดมีสิทธ์ในการไม่ให้รางวัล (รางวัลดังกล่าว คือ อันดับที่ 1, 2, 3 จากการประกวดประเภทคอสเพลย์)

- การจัดลำดับการขึ้น ก่อน - หลัง ของการแข่งขัน
>> ทีมงานจะใช้ระบบในการสุ่มลำดับทั้งหมด โดยจะแจ้งให้ทราบ ผ่านใบสมัครของท่านทาง E-Mail ที่สมัครลงทะเบียนไว้

- วันรับสมัคร และการปิดรับสมัคร
>> เปิดรับสมัคร วันที่ 25 มกราคม เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
>> ปิดรับสมัคร วันที่ 4 เมษายน เวลา 23.59 น.
>> ปิดรับการแก้ไขใบสมัคร วันที่ 5 เมษายน เวลา 16.30 น.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service