Lekcja 1.
1. Zaznacz poprawnie zestawione pary - zaimek osobowy.
Więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź! *
2 points
Required
2. Wybierz prawidłową odmianę czasownika "s'appeler" dla poniższego zdania.
il ______ Maciek *
1 point
3. Zaznacz poprawnie zestawione pary - zaimek zwrotny.
więcej niż jedna poprawna odpowiedź! *
2 points
Required
Zaznacz odpowiednia końcówkę w zdaniach.
Elle s'appell_ Monika. *
1 point
Ils s'appell_ Piotr et Paweł. *
1 point
Tu t'appell_ Wojtek. *
1 point
Nous nous appel_ "bracia Kozłowscy" *
1 point
5. Jak poprawnie przeczytać poniższe zdanie?
Vous vous appelez ... *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.