คำร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรับคำร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ประสงค์แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรุณากรอกข้้อมูลของท่านให้ครบถ้วน
ชื่อ - สกุล (โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว ฯลฯ) *
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 วุฒิการศึกษา *
1.4 อาชีพ *
1.5 สัญชาติ/เชื้อชาติ *
1.6 ที่อยู่/บ้านเลขที่/หมู่ที่/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด/รหัสไปรษณีย์ *
1.7 เบอร์โทรศัพท์ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy