ĐĂNG KÝ CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN

- Kể từ ngày đăng ký, đoàn viên xem kết quả rút sổ Đoàn SAU 14H00 THỨ TƯ CỦA TUẦN KẾ TIẾP tại website Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường (www.youth.sgu.edu.vn CLICK vào mục KẾT QUẢ RÚT SỔ ĐOÀN) hoặc bạn có thể check email đã đăng ký (khi đăng ký rút sổ) để xem file kết quả.
- Đoàn viên liên hệ nhận sổ Đoàn sau khi có kết quả tại Văn phòng Đoàn.
- Đoàn viên nào không có sổ Đoàn thì liên hệ trực tiếp Văn phòng Đoàn để được giải quyết.
- Lưu ý: khi liên hệ cần mang theo các giấy tờ sau:
+ Phiếu tiếp nhận thông tin Đoàn viên (đã được cấp vào lúc nộp sổ Đoàn khi nhập học hoặc khi nộp sổ Đoàn tại Văn phòng Đoàn)
+ Thẻ sinh viên.
+ Quyết định thôi học hoặc giấy báo nhập học tại trường khác (đối với Đoàn viên chưa hoàn thành khóa học tại trường hoặc thi lại vào trường khác).
- Sau 30 ngày (tính từ ngày có kết quả quả rút sổ Đoàn), nếu Đoàn viên không liên hệ nhận sổ Đoàn hoặc liên hệ để giải quyết, Văn phòng Đoàn sẽ không chịu trách nhiệm nếu sổ Đoàn bị thất lạc.
LƯU Ý: Sổ Đoàn của sinh viên tốt nghiệp từ năm 2014 về trước đã được hủy theo quy định của Điều lệ Đoàn nên sẽ không thể đăng ký chuyển sinh hoạt Đoàn được.
MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ THEO SĐT: (84-8) 38.381861 hoặc EMAIL: vpdoandhsg@gmail.com
  This is a required question
  Must be a number between 2,100,000,000 and 3,299,999,999
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question