Ankieta badająca opinie mieszkańców na temat pożądanych kierunków planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie MĘCINKA
Planowanie przestrzenne jest procesem, który służy porządkowaniu ładu przestrzennego danego terytorium, ochronie dobra publicznego, podnoszeniu jakości życia oraz racjonalnemu użytkowaniu terenu. Planowanie przestrzenne formułuje zasady zagospodarowania terenu i umożliwia kształtowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami mieszkańców w sposób racjonalny, zrównoważony, zgodny z zastanymi uwarunkowaniami lokalnymi, zachowujący wartości kulturowe, środowiskowe i krajobrazowe przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych.
Na szczeblu gminnym planowanie przestrzenne realizowane jest poprzez tworzenie takich dokumentów jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy.
Dokumenty te stanowią prawo miejscowe i podlegają modyfikacjom w zależności od planowanych zmian w zakresie kierunków rozwoju gminy oraz potrzeb mieszkańców.

Proponowana Państwu ankieta ma na celu lepsze poznanie przez lokalny samorząd preferencji mieszkańców w zakresie zagospodarowania przestrzennego naszej gminy oraz potrzeb mających wpływ na rozwój zarówno gospodarczy, społeczny, kulturowy oraz turystyczny przestrzeni, którą zamieszkujemy. Ankieta umożliwia mieszkańcom na zasygnalizowanie problemów, wyrażenie potrzeb oraz zaprezentowanie pomysłów na rozwój gminy, co będzie przekładało się na ich realizację przez samorząd gminy przy uwzględnieniu możliwości i zachowaniu zasad, o których mowa na wstępie.
Prosimy o wypełnienie ankiety w formie on – line lub pisemnie – jest ona dostępna w Urzędzie Gminy w Męcince www.mecinka.pl.

Wójt Gminy Męcinka
Mirosław Brzozowski
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy