Projecte Galàxia 3.1 (Professorat)
Volem analitzar els avantatges i inconvenients del projecte. Per favor, valora de manera gradual segons la teva opinió. LES RESPOSTES SÓN ABSOLUTAMENT ANÒNIMES.
Curs i etapa:
1.- L'ensenyament en equip aprofita el millor de cada professor.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
2.- L'ensenyament en gran grup no és apte per a nins insegurs o menys capaços.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
3.- L'ensenyament en equip ofereix a l'alumnat un major ventall de dinàmiques i activitats.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
4.- L'ensenyament en gran grup dificulta detectar les mancances individuals de l’alumnat i, conseqüentment, la seva atenció específica.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
5.- Juntar els tres grups permet una integració més eficaç del currículum.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
6.- El model d'avaluació de l'alumnat s'ha adaptat a la nova manera de treballar en el gran grup.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
7.- Fer feina en equip dóna més llibertat al professorat per prendre decisions metodològiques.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
8.- El treball cooperatiu, tal com es desenvolupa en el projecte, possibilita de manera extraordinària les habilitats socials.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
9.- El projecte Galàxia 3.1 permet optimitzar els recursos del centre al màxim.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
10.- El nivell de debat entre el professorat ha estat suficient per consensuar els criteris d'avaluació.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
11.- Treballar 4-5 docents alhora amb 75-90 nins possibilita una bona gestió de les dinàmiques d'aula.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
12.- Treballar 4-5 docents alhora amb 75-90 nins no implica majors problemes de convivència a l'aula.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
13.- Amb grups reduïts milloraria el rendiment de l'alumnat.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
14.- Aquest tipus d’agrupament només pot funcionar adequadament amb alumnat que obté bons resultats acadèmics.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
15.- La utilització de l'iPad ha enriquit la informació que l'alumnat té dels diferents temes curriculars.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
16.- L’entorn de la gran aula afavoreix l’autonomia i la presa de decisions de l’alumnat.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
17.- El professorat implicat en el projecte treballa cooperativament.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
18.- La unificació de continguts de diferents matèries dificulta la comprensió i l’assoliment de l’aprenentatge.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
19.- El temps que dedicam a la coordinació entre el professorat del projecte és suficient.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
20.- La formació del professorat per optimitzar el treball en equip és suficient.
Totalment en desacord
Totalment d'acord
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.