POMYSŁ NA KLIMAT
Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko i/lub nazwa organizacji, instytucji
Your answer
Telefon kontaktowy
Your answer
Adres e-mail
Your answer
Wyrażenie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z niniejszego formularza przez Fundację Instytut na rzecz ekorozwoju /m. st. Warszawa, w celu realizacji projektu przygotowania Strategii Adaptacji do zmian klimatu Warszawy” („Projekt”) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r poz. 922) („Ustawa”). Mam świadomość, że podanie danych jest w pełni dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w Projekcie oraz, że mam prawo dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz wycofania niniejszej zgody. W ramach realizacji Projektu, dane mogą zostać powierzone podmiotom trzecim na zasadach przewidzianych w Art.31 Ustawy. Szczegóły dotyczące przebiegu i założeń Projektu znajdują się na stronie: www.adaptcity.pl
Required
1) Proponowana nazwa pomysłu:
Your answer
2) Zgłaszam POMYSŁ NA KLIMAT
dotyczący jednego lub kilku wymienionych poniżej obszaru /-ów, które są traktowane przez m. st. Warszawa jako kluczowe dla adaptacji do zmian klimatu. Każdy zgłaszany pomysł MUSI wpisywać się w choćby w jeden z nich.Wykluczone jest zgłaszanie pomysłów związanych ze sponsoringiem, w tym sportowym, działań o charakterze marketingowym oraz pomysłów, których beneficjentami są pojedyncze osoby lub rodziny.
Required
3) Opis pomysłu
(prosimy o zwięzłe podanie m.in. uzasadnienia, kosztów, korzyści dla mieszkańców, instytucji, która powinna realizować pomysł).
Your answer
Chcę być informowany o wydarzeniach związanych ze Strategią Adaptacji do zmian klimatu m. st. Warszawy: Strategia Adaptacji do zmian klimatu Warszawy to dokument, który będzie zawierał działania zapobiegające skutkom podtopień, suszy, upałów, powodzi czy silnego wiatru.
Required
Oświadczam, iż zgłoszony pomysł jest moją autorską ideą
Required
Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia i nazwiska (w przypadku, gdy pomysł zgłaszany jest przez Instytucję to jej nazwy), podczas działań związanych z przygotowaniem Strategii Adaptacji do zmian klimatu Warszawy.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms