POMYSŁ NA KLIMAT
Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko i/lub nazwa organizacji, instytucji *
Your answer
Telefon kontaktowy
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Wyrażenie zgody *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z niniejszego formularza przez Fundację Instytut na rzecz ekorozwoju /m. st. Warszawa, w celu realizacji projektu przygotowania Strategii Adaptacji do zmian klimatu Warszawy” („Projekt”) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r poz. 922) („Ustawa”). Mam świadomość, że podanie danych jest w pełni dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w Projekcie oraz, że mam prawo dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz wycofania niniejszej zgody. W ramach realizacji Projektu, dane mogą zostać powierzone podmiotom trzecim na zasadach przewidzianych w Art.31 Ustawy. Szczegóły dotyczące przebiegu i założeń Projektu znajdują się na stronie: www.adaptcity.pl
Required
1) Proponowana nazwa pomysłu:
*
Your answer
2) Zgłaszam POMYSŁ NA KLIMAT
*
dotyczący jednego lub kilku wymienionych poniżej obszaru /-ów, które są traktowane przez m. st. Warszawa jako kluczowe dla adaptacji do zmian klimatu. Każdy zgłaszany pomysł MUSI wpisywać się w choćby w jeden z nich.Wykluczone jest zgłaszanie pomysłów związanych ze sponsoringiem, w tym sportowym, działań o charakterze marketingowym oraz pomysłów, których beneficjentami są pojedyncze osoby lub rodziny.
Required
3) Opis pomysłu
*
(prosimy o zwięzłe podanie m.in. uzasadnienia, kosztów, korzyści dla mieszkańców, instytucji, która powinna realizować pomysł).
Your answer
Chcę być informowany o wydarzeniach związanych ze Strategią Adaptacji do zmian klimatu m. st. Warszawy: Strategia Adaptacji do zmian klimatu Warszawy to dokument, który będzie zawierał działania zapobiegające skutkom podtopień, suszy, upałów, powodzi czy silnego wiatru. *
Required
Oświadczam, iż zgłoszony pomysł jest moją autorską ideą *
Required
Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia i nazwiska (w przypadku, gdy pomysł zgłaszany jest przez Instytucję to jej nazwy), podczas działań związanych z przygotowaniem Strategii Adaptacji do zmian klimatu Warszawy. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms