Formularz zgłoszeniowy/Application form
Zarejestruj się i weź udział w wydarzeniu!/ Apply and take part in the event!
Pełna nazwa uczelni/Full name of the university *
Your answer
Adres uczelni/ University address *
Your answer
Nazwisko/Surname *
Your answer
Imię/First name *
Your answer
Data urodzenia/Date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Narodowość/Nationality *
Your answer
Rok studiów/Year of study *
Your answer
Semestr/Semester *
Your answer
Miejscowość/City *
Your answer
Adres e-mail/E-mail address *
Your answer
Telefon/Mobile phone number *
Your answer
Dlaczego chcesz wziąć udział w wydarzeniu?/ Why do you want to join our project? *
Your answer
Wyślij CV na adres e-mail podany poniżej (*zgłoszenie bez przesłanego CV jest nieważne, CV może mieć maksymalnie 2 strony)/Send your CV to the email address below (*without CV your application is invalid, CV should be no more than 2 pages long)
Zapoznaj się z poniższą informacją/ Please read the information below:

Administratorem powyższych danych osobowych będzie Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach, adres: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice./ The Controller of the above personal data shall be Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna seated in Katowice, address: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice.

Administrator informuje, iż będzie przetwarzał przekazane mu dane osobowe - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla współpracowników podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego i wydarzeń podobnych (dane kontaktowe będą przechowywane przez okres w jakim Administrator będzie organizował podobne wydarzenia, nie dłużej jednak niż do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania osoby której dane dotyczą) oraz w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych administratora danych osobowych./ The Controller informs the data subject that it shall process the personal data provided by the data subject – to the extent necessary to conduct a recruitment procedure for co-workers during the European Economic Congress and similar events (the contact details will be stored for a period during which the Controller will organise similar events, not longer, however, than the moment the data subject objects to such processing) and to the extent required to fulfil the legal obligations of the personal data controller.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa./The data subject shall have the right of access, rectification, erasure and restriction of processing of their personal data, as well as the right to object, the right to data portability and the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority, subject to the conditions set out in relevant legislation.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/I hereby agree for processing my personal information *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.