Collaborating Members / Sòcies i Socis Col·laboradors
ENG: This is a form to become a member of Vidalia and give support to the project.
CAT: La raó d'aquest formulari és per esdevenir Soci Col·laborador del Projecte de Vidàlia.
First name /Nom *
Surname / Cognoms *
Alies: If your official name is not the same as you want to be called. How you want to be called? // Àlies: En el cas que el teu nom oficial no correspon amb com vols que t'anomenem. Com vols que t'anomenem?
Birth date / Data de naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Nacionality / Nacionalitat *
Identity number / DNI *
Profession, abilites, interests.../ Professió, habilitats, motivacions... (pensa també amb aquelles habilitats que creus que poden ser útils pel projecte) *
Email *
Phone number *
Postal address / Adreça postal
I want to be part of the Vidalia newsletter / Vull estar dins de la newsletter de Vidàlia
We send few emails a year with relevant content / Enviem pocs correus l'any amb contingut rellevant
Newsletter *
Banc account / Dades bancàries per a fer l'ingrés
Minimum contribution: 100€ (ypu pay once and you can have it refund once you leave the project, conditions in the Estatits Socials) / Contribució mínima de capital social (es paga un cop i és retornable seguint les condicions que marca els Estatuts Socials) 100€

La Vidalenca SCCL
Caixa d'Enginyers
BIC/SWIFT: CDENESBBXXX
IBAN: ES11 3025 0028 6514 0000 6180
Concepte: Capital Social .............. (el teu nom + cognoms)

Attach the bank receipt / Adjunta el comprovant de l'ingrés bancari
How did you get to know the project? / Com vas conèixer el projecte?
Personal Data Privacy Policy / Protecció de dades de Caràcter Personal
El projecte de Vidàlia, La Vidalenca SCCL, des d'ara Vidàlia, segueix la normativa europea vigent en matèria de Protecció de Dades RGDP, I tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir el servei sol·licitat (formar part de l'activitat que duu a terme la cooperativa). Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i queda arxivat en el nostre arxiu. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si Vidàlia tracta les seves dades personals i té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, així com limitació i oposició. Així mateix sol·licitem la seva autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.

MANIFESTO QUE HE ESTAT INFORMAT DEL SEGÜENT:

1.- Que Vidàlia tracta les dades facilitades pel client, conjuntament amb les que se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat per a la necessària prestació dels serveis i les que l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions contractuals i la informació i prestació dels serveis contractats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prescripció de les accions de responsabilitat i no seran cedides a tercers.
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant La Vidalenca SCCL a la següent adreça: C/Cal Vidal, 08692 Puig-reig, Barcelona; o bé al correu electrònic: info@vidalia.coop
Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per altra banda, el signant declara que ha rebut informació relativa al servei, així com en relació amb la seva durada i els objectius que es pretenen aconseguir, no existint a priori conseqüències adverses del mateix.

I agree / Hi estic d'acord *
Required
Comments
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service