Tilmelding til "Det store svinerige – moderne landbrugsproduktion i Danmark"

Det store svinerige – moderne landbrugsproduktion i Danmark
Beskrivelse:
Kursets formål er at give deltagerne den nyeste viden om moderne dansk landbrugsproduktion med udgangspunkt i de overskrifter om svineproduktion, som præger mediebilledet, og som vores elever mødes af. Kurset indeholder en række faglige oplæg, samt et besøg hos en besætning med løsgående søer. Dagen afrundes med en workshop, hvor der arbejdes med ideer til, hvordan moderne landbrugsproduktion kan kobles med gymnasiets krav om innovation og virksomhedsbesøg.

Program:
9:00 Velkomst
• Dansk svineproduktion i tal
• Overskrifter fra medierne
9:30 Fakta om MRSA
v/ Cand.med.vet. Poul Bækbo, afdelingsleder i Veterinær forskning og udvikling, Videncenter for Svineproduktion
10:00 Resistenstest på deltagere
10:30 Kastration / ornelugt
v/Cand.Agro, Ph.D. Hanne Maribo, chefforsker i Ernæring & Reproduktion, Videncenter for Svineproduktion
11:00 Halebidsproblematik og stress-biologi
v/ Cand. Agro, Ph.D. Lene Juul Pedersen, Seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab – Adfærd og Stressbiologi ved Aarhus Universitet Foulum
11:30 Pattegrisedødelighed og løsgående søer i farestalden
v/ Cand.Agro, Ph.D. Vivi Aarestrup Moustsen, chefforsker i Stalde og Reproduktion, Videncenter for Svineproduktion
12:00 Frokost
12:45 Transport til besætning – fælles transport i egne biler
13:00 Besætningsbesøg hos Allan Gammelgaard, I/S Gammelgaard, Odder
15:00 Innovationscamp med 2 spor
➢ Faringsovervågning til mindskning af pattegrisedødelighed
➢ Rode- og beskæftigelsesmateriale
16:00 Tak for i dag!


Tid: Onsdag den 15. april 2015
Sted: Odder Parkhotel, Torvald Køhlsvej 25, 8300 Odder.
Deltagerantal: Min. 8, maks. 15
Tilmelding: Meld dig til kurset på foreningens hjemmeside: www.biofag.dk. Vælg FaDB kurser i menuen og find kurset på listen.
Tilmeldingsfrist: 15/3 - 2015
Pris, incl. forplejning: Medlemmer af FaDB: 400 kr. Pris for ikke-medlemmer: 800 kr.
Arrangør: FaDB kurser ved Ole Kunnerup (ok@drlund-gym.dk) i samarbejde med Landbrug & Fødevarer.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question