UPITNIK ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA na području Grada Opatije #lpzmGOPT
Grad Opatija pokrenuo je proces izrade Lokalnog programa za mlade Grada Opatije, prvi strateški dokument namijenjen mladima, a koji ima za cilj objediniti potencijale mladih i za mlade u zajednici, potrebe mladih te na osnovu istih izraditi prioritete i mjere kojima Grad Opatija namjerava odgovoriti, poboljšavajući time kvalitetu života mladih u lokalnoj zajednici.

Upitnik pred Vama jedan je od niza aktivnosti u sklopu procesa izrade LPZM kojemu je cilj analiza razvijenosti i kapaciteta (kadrovskih/ljudskih, idejnih, prostornih i dr. resursa) organizacija civilnog društva/udruga koje djeluju na području Grada Opatije, a u svrhu stvaranja slike o potrebama i interesima mladih građana s područja Opatije. Slični upitnici pripremljeni su i upućeni javnih ustanova (u školstvu, zdravstvu, kulturi i dr.) i poslovnih subjekata kako bi svi imali priliku doprinijeti procesu svojim samoprocjenama.

Ispunjavanjem upitnika doprinosite izradi "mape zajednice" koja predstavlja stvarno stanje infrastrukture, potencijala i podrške na raspolaganju mladima kao osnove za izradu prioriteta i mjera koji će utjecati na poboljšanje kvalitete života mladih zajednici, financiranje projekata/programa/aktivnosti mladih i za mlade na temelju utemeljenih javnih potreba mladih s područja Opatije.
____________________________________________________________
Molimo Vas da upitnik ispunite najkasnije do 23. travnja 2018., s čim potpunijim, vjerodostojnim podacima stavljajući fokus na mlade u Opatiji.
____________________________________________________________
Pozivamo Vas na konferenciju za mlade u ponedjeljak, 7. svibnja 2018. u Centru Gervais u sklopu koje će se održati tematske fokus grupe te javna tribina o problemima i potrebama mladih na lokalnoj razini s ciljem prikupljanja povratnih informacija mladih za izradu prioriteta i mjera LPZM!

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Udruga Žmergo. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms