การฝึกอบรม IP 101 ครั้งที่ 2 ได้ปิดรับการสมัครเนื่องจากที่นั่งเต็มแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่ะ
NIA ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด
สำหรับท่านที่สมัครแล้ว ผู้จัดงานจะประกาศผลการรับสมัครภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563
โดยตอบกลับผ่านอีเมลล์ที่ท่านได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy