Diftong 'ie' castellà > 'è' valencià

El diftong 'ie' del castellà sol correspondre a una 'e' oberta en valencià. Tenint en compte això, dóna els equivalents valencians de les paraules següents.

Pots consultar estos diccionaris:

Diccionari Normatiu Valencià: http://www.avl.gva.es/lexicval/

Diccionari Salt: https://salt.gva.es/saltdics/

  Traduïx les paraules següents.

  No escrigues espais innecessaris ni signes de puntuació.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question