Перший тур Всеукраїнської олімпіади Національної металургійної академії України «Неорганічна та органічна хімія»
Для участі у першому турі (дистанційному) абітурієнтам необхідно вирішити завдання олімпіади та надіслати заповнену форму відповідей до 25 лютого 2018 року.
Email address *
Увага! Обов’язково вкажіть контактні дані абітурієнта-учасника олімпіади: прізвище, ім'я, школа, адреса проживання та телефон. Надсилаючи цю Форму, Ви даєте згоду на обробку своїх персональних даних.
Your answer
1. Формула оксиду RО₃. Масова частка Оксигену в цьому оксиді дорівнює 50 %. Який елемент утворив оксид?
Your answer
2. Визначити масу солі та води, необхідних для приготування 1 кг розчину з масовою часткою солі 0,12?
Your answer
3. Скільки молекул карбон діоксиду утвориться при згорянні 6 г вуглецю?
Your answer
4. Для повного осадження Купруму у вигляді сульфіду з 291 см³ розчину з масовою часткою CuSO₄ 10 % був використаний газ, отриманий при взаємодії 17,6 г FeS із надлишком НCl. Розрахуйте густину розчину CuSO₄.
Your answer
5. Визначити масову частку Р₂О₅ у добриві, яке містить 80 % преципітату СаНРО₄.
Your answer
6. При пропусканні етену крізь бромну воду маса склянки з бромом збільшилася на 14 г. Який об’єм етену (у перерахунку на н.у.) було при цьому поглинуто? Яка маса диброметану утворилась?
Your answer
7. У якій із наведених нижче сполук можлива цис-транс-ізомерія?
8. Для речовини, що має будову СН₃ – СН₂ – СН₂ – СН₂ – СН₃, наведіть структурні формули двох гомологів та двох ізомерів (у поле відповіді скопіюйте звідси необхідні коефіцієнти ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ). Назвіть ці сполуки.
Your answer
9. Дайте назву вуглеводням за систематичною номенклатурою:
Captionless Image
Your answer
10. Методом електронного балансу підберіть коефіцієнти в рівняннях таких реакцій (у поле відповіді скопіюйте формулу із завдання, та додайте необхідні коефіцієнти ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ): 1) PbO₂ + Mn(NO₃)₂ + HNO₃ → Pb(NO₃)₂ + HMnO₄ + H₂O ; 2) K₂Сr₂O₇ + HCl → CrCl₃ + Cl₂ + KCl + H₂O ; 3) KMnO₄ + MnSO₄ + H₂O → MnO₂ + K₂SO₄ + H₂SO₄. Укажіть процеси окиснення та відновлення, окисник та відновник.
Your answer
11. Атом елементу має на 5 електронів більше, ніж іон Al³⁺. Який це елемент? Складіть його електронну формулу, покажіть розподіл його валентних електронів по квантових комірках у нормальному та збудженому станах (у поле відповіді скопіюйте звідси необхідні коефіцієнти ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ). Електронна формула та розподіл по комірках:
Your answer
12. Закінчити рівняння реакцій, які відбуваються у водному розчині, та записати їх в іонно-молекулярній формі – повній та скороченій (у поле відповіді скопіюйте звідси необхідні коефіцієнти ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ). 1) CaCO₃ + HCl = ; 2) NaOH + H₂S = ; 3) Zn(OH)₂ + HNO₃ = ; 4) Zn(OH)₂ + NaOH = .
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms