JF Klaga - föreningen
Har du stött på ett problem eller stötande situation inom JFK?

Sådana problem kan vara både stora eller små. Du ska som medlem kunna veta vart du ska vända dig om du känner dig missnöjd med föreningen eller du har blivit förolämpad eller orättvist behandlad av någon i relation till JFK. Inget ärende kommer att drivas längre än den drabbade personen önskar.

Alla klagomål är helt anonyma så länge du inte väljer att lämna dina kontaktuppgifter.
Beskriv problemet (desto utförligare desto bättre kan vi förstå och hjälpa till) *
Your answer
Kan vi kontakta dig angående klagomålet? *
Om ja, lämna dina kontaktuppgifter
Your answer
GDPR
Vi i Juridiska Föreningen i Karlstads styrelse är enligt GDPR skyldiga att informera om följande då vi eventuellt samlar in dina kontaktuppgifter beroende på om du väljer att lämna dem. Ändamålet med behandlingen av dina kontaktuppgifter är att kunna kontakta dig om du är i behov av det och vi vill fortsätta ärendet framåt. Den rättsliga grunden är samtycke enligt artikel 6.1a GDPR. Dina kontaktuppgifter sparas under så kort tid som möjligt. Som längst sparas dina kontaktuppgifter t.o.m. dagen efter ärendet är löst eller tills dess det beslutas att ärendet inte kan tas längre. Dina kontaktuppgifter kommer inte delas med utomstående utanför styrelsen om det inte är absolut nödvändigt för att lösa konflikten, isåfall kontaktas du innan dess för samtycke.

Du har rätt: a) att begära tillgång till dina personuppgifter enligt artikel 15 GDPR. b) till rättelse eller radering av dina personuppgifter enligt artikel 16 och 17 GDPR. c) till begränsning av behandling av dina personuppgifter enligt artikel 18 GDPR. d) att invända mot behandling av dina personuppgifter enligt artikel 21 GDPR. e) till dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR. f) att lämna klagomål till Datainspektionen enligt artikel 77 GDPR. g) att när som helst återkalla ditt samtycke i enlighet med artikel 13.2c GDPR. Återkallelse av samtycke skickas till ordforande@jfkarlstad.se. Tillhandahållandet av efterfrågade personuppgifter kan vara en nödvändighet för att lösa problemet. Vid personuppgiftsfrågor, kontakta ordforande@jfkarlstad.se.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy