"Novosadsko proleće" (19 - 21. mart 2020.)
Datum manifestacije: od četvrtka, 19. marta do subote, 21. marta 2020. godine.

Lokacija manifestacije: na prvom spratu JP SPC "Vojvodina" (SPENS).

Za dodatne informacije možete nas pozvati na 021 451 788 ili nam pisati na manifestacije@pokretgorana.org.rs
Opšti uslovi izlaganja na "Novosadskom proleću":
- obavezno popunjavanje online prijave
- prijave su otvorene do popune slobodnih izlagačkih mesta (naknadne prijave se stavljaju na listu čekanja)
- prijava sadrži elemente koji su obavezni
- svi izlagači čija je prijava prihvaćena će putem e-mail adrese ili poštom dobiti Obaveštenje o nastupu i detaljima manifestacije
- broj stolova i tezgi ograničen
- u zavisnosti od raspoložive opreme (tezga ili daska ili sto) tako će se praviti i raspored i obaveštavati izlagači
- u prostor koji vam je potreban uračunajte mesto i za prolaz i za stolicu
- svaki izlagač dobija 1-2 stolice
- broj mesta je ograničen
- organizator zadržava pravo rasporeda izlagača po pozicijama
Obaveze Organizatora i Izlagača:
1. Ovim odeljkom Pokret gorana Novog Sada i Izlagač uređuju međusobna prava i odnose koji će nastati nastupom izlagača na izložbenom prostoru za koji su se prijavili, na I spratu JP SPC "Vojvodina" za period od 19. do 21. marta 2020. godine u okviru manifestacije "Novosadsko proleće". Svaki primljeni Izlagač dobija pismo ili e-mail Obaveštenja o nastupu od strane Pokreta gorana Novog Sada.

2. Pristajanjem na ove uslove i obaveze, Izlagač stiče pravo na izlagački nastup u prostoru za međusobno ugovorenu cenu. Ovako preciziranu cenu Izlagač će uplatiti avansno za ugovoreni period na žiro račun Pokreta gorana Novog Sada ili kod ovlašćenog lica Pokreta gorana Novog Sada (primerak uplatnice se dobija uz Obaveštenje o nastupu).

3. Izlagač se obavezuje da će na izlagačkom prostoru vršiti delatnost za koju je registrovan i šta je prijavio u prijavnom formularu. Takođe, Izlagač se obavezuje da izlagački prostor neće izdavati u podzakup te da će se strogo pridržavati svog izložbenog prostora. Izlagač svoju robu izlaže na izlagačkom prostoru i vodi računa da ne ometa redovan prolaz građanstva i rad ostalih Izlagača, a uz saglasnost ovlašćenog lica Pokreta gorana Novog Sada. Ukoliko se Izlagač ne bude pridržavao ovih ugovorenih odredaba potpisivanjem ovog ugovora, Izlagač daje već sada svoju saglasnost da će se ovaj ugovor smatrati automatski raskinutim te da će mu Pokret gorana Novog Sada uskratiti dalje korišćenje izlagačkog prostora bez povraćaja unapred uplaćenih novčanih sredstava na ime nastupa. Ukoliko nastupe okolnosti koje nisu pod nadležnostima Pokreta gorana Novog Sada, kao što su eventualna zabrana nastupa na izložbenom prostoru od strane nadležnih inspekcija i drugih organa, Izlagač već sada svojim potpisom prihvata snošenje posledica izdate zabrane rada. Izdavanje zabrane rada Izlagaču ne povlači za sobom obavezu Pokreta gorana Novog Sada za povraćaj uplaćenog iznosa na ime nastupa.

4. Izlagač se takođe obavezuje da će se pridržavati kućnog reda JP SPC "Vojvodina" kao i da neće koristiti sopstveni izvor muzike, te da će redovno održavati higijenu neposredno oko svog prostora i da će svoje izlagačko mesto pre odlaska sa manifestacije počistiti. Ukoliko Izlagač ne ispoštuje ovu ugovorenu obavezu, Pokret gorana Novog Sada zadržava za sebe pravo da mu obustavi dalji rad na izložbenom prostoru, bez obaveze povraćaja uplaćenog iznosa za izlagački nastup.

5. Pristajenjem na uslove i obaveze Izlagač se već sada obavezuje da osigura svoje stvari i izložbene eksponate u izlagačkom prostoru protiv uobičajenih rizika kao što su krađa, oštećenje robe, lom i slično. Ukoliko to Izlagač ne učini na preciziran način a nastupe štetne okolnosti bez obzira kako su izazvane, Pokret gorana Novog Sada neće imati nikakvu obavezu nadoknade istih.

6. Pokret gorana Novog Sada se sa svoje strane obavezuje da će organizovati obezbeđenje ugovorenog izlagačkog prostora u periodu od 20.00 do 9.00 časova.
Cene izlaganja na manifestaciji:
1. Hortikultura - cveće, sadnice, oprema za hortikulturu
minimalan broj kvadrata je 6
kvadratni metar: 1.500,00

2. Med i proizvodi od meda, zdravstveno-bezbedna hrana
tezga: 3.800,00
kvadratni metar: 1.900,00

3. Stari i umetnički zanati
tezga: 3.600,00
kvadratni metar: 1.800,00


Svi proizvodi sa izložbene celine broj 2. (med i zdravstveno-bezbedna hrana), moraju imati sertifikat o ispravnosti proizvoda.

*izražene cene su za sve dane manifestacije
Potvrđujem da sam primio/la i pročitao/la prava i obaveze, te da prihvatam Opšte uslove, obaveze i cene učešća *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy