АНКЕТНА КАРТА
ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027
Уважаеми жители на община Джебел,
В изпълнение на Закона за регионалното развитие започна разработването на План за интегрирано развитие на община Джебел за периода 2021-2027г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. С Ваша помощ, бихме искали да разберем повече за проблемите и очакванията на хората във връзка с развитието на общината.Благодарим Ви, че вземате участие в това проучване за състоянието и развитието на община Джебел във връзка с разработването на План за интегрирано развитие 2021-2027.Изследването е анонимно. Отговори на въпросите можете да давате, като маркирате този отговор, който отговаря на Вашите виждания. На някои въпроси можете да посочите повече от един отговор.Участие в последващите обществени обсъждания на плана, можете да заявите чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.
Вашето мнение е изключително важно за нас! Ще Ви бъдем много благодарни, ако заявите своята активна гражданска позиция чрез попълването на анкетата!
1. Вашата възраст в навършени години е: (Моля, посочете само един отговор)
Clear selection
2. Вашият пол е: (Моля, посочете само един отговор)
Clear selection
3. Каква е най-високата завършена степен на образование, която имате? (Моля, посочете само един отговор)
Clear selection
4. Представител на коя социална група сте? (Моля, посочете само един отговор)
Clear selection
5. На територията на кое населено място живеете?
6. На територията на кое населено място учите, работите или осъществявате дейност, ако е приложимо?
7. Кои са най-големите проблеми на населеното място, където живеете?
Моля, посочете най-много 3 отговора!
8. Кои са най-съществените проблеми на техническата инфраструктура в Общината?
Моля, посочете най-много 3 отговора!
9. Кои са основните демографски и социални проблеми на община Джебел?
Моля, посочете най-много 3 отговора!
10. Как определяте икономическото състояние на Община Джебел?
Clear selection
11. Кои са най-сериозните икономически проблеми на Община Джебел? (Моля, посочете най-много 3 отговора!)
Моля, посочете най-много 3 отговора!
12. Познавате ли приоритетите на Общинския план за развитие на община Джебел за периода 2014-2020 г.?
Clear selection
13. Кои според Вас трябва да бъдат приоритетите за развитието на Общината до 2027 г.?
Моля, посочете най-много 3 отговора!
14. Кои са трите основни проблема, които Община Джебел трябва приоритетно да реши до 2027 г.?
Моля, посочете най-много 3 отговора!
15. Какво показва Вашето лично усещане за общината спрямо останалите в страната?
Clear selection
16. Кои според Вас са предимствата на общината?
Моля, посочете най-много 3 отговора!
17. Кои според Вас са най-ценните ресурси на общината които трябва да бъдат съхранени и развити?
(забележителни местности, селища, природни и исторически обекти и др.)
18. Съществува ли според Вас неоползотворен потенциал за икономическо развитие на територията на Община Джебел? Ако да, моля посочете:
19. Кои според Вас са най-приоритетните зони за въздействие, в които трябва да се насочат повече ресурси и мерки до 2027 г.?
Моля, посочете най-много 3 отговора!
20. Моля, предложете идея/идеи за проект/проекти, който/които община Джебел може да изпълни съвместно със съседните общини, който/които да допринесе/допринесат за развитието на целия район?
Моля, напишете имената на конкретните общини, проектна идея или сфера на партньорство.
21. Кой е най-важният проект за Вашето конкретно населено място, който трябва да бъде реализиран до 2027 г.?
22. Ако имате роднини/приятели в чужбина, при какви условия смятате, че биха се върнали в община Джебел?
Ако попадате в някоя от посочените категории, поля отбележете:
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy