WPiK. pl - Wielkopolska Przedsiębiorcza i Kreatywna 15-26.04.2013 III edycja, PP

W dniach 15-26.04.2013 roku Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA organizuje III edycję wydarzenia "Wielkopolska Przedsiębiorcza i Kreatywna (WPiK.pl)."

Tegoroczna edycja odbędzie się na 5 poznańskich uczelniach:
- Uniwersytecie Ekonomicznym
- Politechnice Poznańskiej
- Uniwersytecie Przyrodniczym
- Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
- Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

WPiK.pl to cykl bezpłatnych szkoleń, wykładów i warsztatów dla:
- ambitnych i kreatywnych studentów, zainteresowanych rozwojem własnym
- studentów szukających możliwości dofinansowania własnej działalności.
- zainteresowanych przedsiębiorczością i pro-aktywnym działaniem

Zapraszamy!

http://wpik.pl/24-04-2013-cytrynarium-politechnika-poznanska/
http://wpik.pl/warsztaty-pp/

  Dane Uczestnika:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Wybór wydarzenia:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question