טופס הרשמה למחנה אימונים מרום גולן 2019
שם פרטי *
Your answer
שם משפחה *
Your answer
מספר טלפון נייד *
Your answer
דוא"ל *
Your answer
סוג החדר *
Required
שמות השותפים לחדר
Your answer
מספר כרטיס אשראי לבטחון *
Your answer
תוקף אשראי *
Your answer
תוצאה של 200 מ' שחייה בקצה (תוצאה שאפשר לחזור אליה מספר פעמים באימון כגון 4*200) *
Your answer
הצהרת בריאות
(מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסת לשני המינים): אני מצהיר ומתחייב בזה, לשלילת אחריותה המוחלטת של עולם המים, לרבות מאמניה, כי מצב בריאותי תקין, וכי לא ידוע לי על כל מגבלה בריאותית או אחרת, המונעת ממני לבצע אימוני שחייה בים, בבריכה ואימוני כושר נוספים. אני מתחייב כי איידע את עולם המים של אורי סלע בע"מ (להלן: "החברה") בכל שינוי שיחול במצב בריאותי. אני לוקח על עצמי את האחריות במלואה להשתתפותי באימוני השחייה ובפעילות החברה. אני מצהיר ומתחייב כי ידוע לי כי התחייבותי לפי מסמך זה הינה על יסוד ידיעתי כי השחייה והאימונים מצריכים כושר שחייה ומצב גופני איתן. למען הסר כל ספק, אני מתחייב כי אני או כל אחר מטעמי או במקומי לא יתבע את החברה בגין כל נזק, ככל שיארע לי במהלך השחייה, וכי אם יעשה כן החברה תהיה זכאית לשיפוי ממני על כל סכום או חסרון כיס, ככל שייגרם לה כתוצאה מכך, וזאת ללא הגבלה בסכום.
אישור הצהרת בריאות *
Required
מידת חולצה
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ori Sela's Water World. Report Abuse - Terms of Service