รายงานผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา : กรุณาตอบทุกข้อ
(โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 1) (ให้ใช้ข้อมูลในปีการศึกษา 2559) ถ้าตัวเลขให้กรอกเป็นเลขอารบิค
1. ชื่อโรงเรียน
Your answer
2. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
3. ระดับชั้นที่โรงเรียนเปิดสอน
4. จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน)
Your answer
5.โรงเรียนได้นำหลักปรัชญา ฯ ไปบูรณาการในกลุ่มสาระใดบ้าง (สามารถเลือกได้หลายคำตอบ หาเลือกสาระใดให้ระบุกิจกรรมที่ทำลงในข้อที่ 6 - 14 ด้วย )
Required
6.ระบุกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการบูรณาการในสาระภาษาไทย (สามารถตอบได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
Your answer
7.ระบุกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการบูรณาการในสาระคณิตศาสตร์ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
Your answer
8.ระบุกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการบูรณาการในสาระวิทยาศาสตร์ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
Your answer
9.ระบุกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการบูรณาการในสาระสังคมศึกษา (สามารถตอบได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
Your answer
10.ระบุกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการบูรณาการในสาระสุขศึกษา (สามารถตอบได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
Your answer
11.ระบุกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการบูรณาการในสาระศิลปะ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
Your answer
12.ระบุกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการบูรณาการในสาระการงานอาชีพ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
Your answer
13.ระบุกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการบูรณาการในสาระภาษาต่างประเทศ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
Your answer
14.ระบุกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการบูรณาการในสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สามารถตอบได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
Your answer
15. ให้ระบุกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการได้จนเป็นแบบอย่าง
Your answer
16. โรงเรียนของท่านสามารถเป็นต้นแบบของสถานศึกษาพอเพียง ที่สามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms