Lokalna Grupa Działania "Lider Dolina Strugu"- Ankieta monitorująca
Szanowna Pani / Szanowny Panie,
Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, mającej na celu poznanie opinii społeczności lokalnej na temat wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 przez Lokalną Grupę Działania - Lider Dolina Strugu. Zachęcamy Państwa do wyrażania opinii, zgłaszania wniosków i propozycji, które przyczynią się do efektywnego wdrażania strategii. Wszelkie informacje na temat strategii znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.liderds.ostnet.pl.
Pytanie nr 1- Płeć *
Pytanie nr 2- Wiek *
Pytanie nr 3- Proszę o dokonanie wyboru odnośnie rodzaju respondenta (przez zakreślenie jednej z podanych odpowiedzi). *
Pytanie nr 4- Miejsce zamieszkania na terenie Doliny Strugu (proszę o zakreślenie jednej z podanych odpowiedzi): *
Pytanie nr 5- Z jakich źródeł dowiedział się Pan/Pani o LGD i jego działaniach ? *
Required
Pytanie nr 6- Jak ocenia Pani/Pan skuteczność działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez LGD? *
Niska skuteczność
Wysoka skuteczność
Pytanie nr 7- Jakiego rodzaju informacji dotyczących działalności LGD Pan/Pani poszukuje? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) *
Required
Pytanie nr 8- Jakie działania Pani/Pana zdaniem przyczyniłyby się do lepszej popularyzacji działalności i wiedzy o LGD? *
Required
Pytanie nr 9- Czy znane są Pani/Panu cele Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez społeczność na lata 2016 - 2022 wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania - Lider Dolina Strugu ? *
Required
Pytanie nr 10- W jakim stopniu ocenia Pani/Pan ogólny przebieg realizacji LSR? *
Niska ocena
Wysoka ocena
Pytanie nr 11- W jakim stopniu ocenia Pani/Pan trafność i skuteczność stosowanych kryteriów wyboru? *
Niska ocena
Wysoka ocena
Pytanie nr 12- W jakim stopniu ocenia Pani/Pan przejrzystość procedury naboru, oceny projektów? *
Niska ocena
Wysoka ocena
Pytanie nr 13- W jakim stopniu ocenia Pani/Pan dobór wskaźników względem pomiaru skuteczności interwencyjnej strategii? *
Niska ocena
Wysoka ocena
Dziękujemy za udział w ankiecie !
„Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu”
36 – 030 Błażowa, ul. Myśliwska 16
tel. 017 230 10 99, fax: 017 230 10 99,
e-mail: biuro@liderds.ostnet.pl
www.liderds.ostnet.pl
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy