הרשמה לסיורים הנערכים ביום רביעי 18 בספטמבר 2013

סיורים אלה נערכים במסגרת תחרות הצילום ויקיפדיה אוהבת אתרי מורשת, ומאורגנים על ידי ויקימדיה ישראל והמועצה לשימור אתרים.
אישור הרשמה, ובו פרטים על מקום המפגש ישלחו אליכם בדואל כשבוע לפני מועד המפגש.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question