Działalność wychowawczo-profilaktyczna mojej szkoły.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania związane z ewaluacją programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Dziękujemy.
1. Czy szkoła poprzez swoje działania rozwija zainteresowania i pasje uczniów?
2.Czy szkoła wspomaga uczniów, którzy mają trudności w nauce?
3. Jakie wartości według Państwa powinny być uznawane przez społeczność szkolną jako priorytety? prosimy zaznaczyć max 5 wybranych odpowiedzi
Required
4. Czy według Państwa szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa?
5. Czy według Państwa szkoła właściwie propaguje działania dotyczące zdrowego stylu życia?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms