Działalność wychowawczo-profilaktyczna mojej szkoły.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania związane z ewaluacją programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Dziękujemy.
1. Czy szkoła poprzez swoje działania rozwija zainteresowania i pasje uczniów? *
2.Czy szkoła wspomaga uczniów, którzy mają trudności w nauce? *
3. Jakie wartości według Państwa powinny być uznawane przez społeczność szkolną jako priorytety? prosimy zaznaczyć max 5 wybranych odpowiedzi *
Required
4. Czy według Państwa szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa? *
5. Czy według Państwa szkoła właściwie propaguje działania dotyczące zdrowego stylu życia? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms