CONFIRMACIÓ ASSISTÈNCIA REUNIÓ INFORMATIVA YL USA CAMP 2019 / CONFIRMACIÓN ASISTENCIA REUNIÓN INFORMATIVA YL USA CAMP 2019
Gràcies pel teu interès pel programa Young Life USA Camp. Agrairíem que poguessis emplenar el següent formulari per ajudar-nos a organitzar millor la reunió. L'assistència a la reunió informativa donarà prioritat de plaça en cas que sigui necessari. A més a més, realitzarem una conversa en anglès amb tots els interessats per poder avaluar el seu nivell de l’idioma.

Gracias por tu interés en el programa Young Life USA Camp. Agradeceríamos que pudieras rellenar el siguiente formulario para ayudarnos a organizar mejor la reunión. La asistencia a la reunión informativa dará prioridad de plaza en caso de que sea necesario. Además realizaremos una conversación en inglés con todos los interesados para evaluar su nivel del idioma

Nom / Nombre *
Your answer
Cognoms / Apellidos *
Your answer
Direcció / Dirección *
Your answer
Població / Población *
Your answer
CP *
Your answer
Provincia / Província *
Your answer
Telèfon / Teléfono *
Your answer
Email *
Your answer
Marca la teva assistència a una de les següents reunions informatives / Marca tu asistencia a una de las siguientes reuniones informativas *
Com has sentit a parlar del programa YL USA Camp? / ¿Cómo has sabido del programa YL USA Camp? *
Política de Privacitat - Política de Privacidad
Les seves dades de caràcter personal han estat recollides d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes.
Li posem en coneixement que aquestes dades es troben emmagatzemades en un fitxer propietat de FUNDACIÓ YOUNG LIFE.
D'acord amb la Llei anterior, té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a info@younglife.es o bé a l'adreça C / Ponent 17 1r 2a, 17820 , Banyoles, Girona.
-----------------------------------

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos.
Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de FUNDACIÓN YOUNG LIFE..
De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a info@younglife.es o bien en la dirección C/ Ponent 17 1º 2ª, 17820, Banyoles, Girona.

He llegit la política de privacitat i estic d'acord/ He leído la política de privacidad y estoy conforme *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service