PENGESAHAN DOKUMEN SyRI oleh PPI (HANYA UTK KUPIK SAHAJA)Β 
πŒΜ²π€Μ²πŠΜ²π‹Μ²π”Μ²πŒΜ²π€Μ²πΜ² πΜ²π„Μ²πΜ²π“Μ²πˆΜ²πΜ²π†Μ² :

1. Borang ini π‡π€ππ˜π€ perlu diisi oleh KUPIK Politeknik dan Kolej Komuniti yang 𝐓𝐄𝐋𝐀𝐇 mengisi maklumat pendaftaran penyelidikan dan inovasi dalam SyRI.

2. Pengesahan dokumen SyRI untuk KUPIK Politeknik dan Kolej KomunitiΒ π‡π€ππ˜π€Β boleh dibuat oleh 𝐏𝐏𝐈 π‰πππŠπŠ sahaja.Β (Ini telah mendapat persetujuan Bahagian Kecemerlangan & Pembangunan Kerjaya (BKPK)).

3. Softcopy dokumen yang telah disahkan oleh PPI akan dihantar melalui media atas talian (email, whatsapp, telegram atau lain-lain). Manakala hardcopy dokumen akan dihantar melalui pos kepada pemohon (jika perlu).

4. Semakan dan Pengesahan dokumen akan dibuat dalam tempohΒ πŸ‘πŸŽ π‡π€π‘πˆ (𝐒𝐄𝐁𝐔𝐋𝐀𝐍)Β selepas pendaftaran dan dokumen yang telah disahkan akan dikeluarkan mengikut bulanan.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
KUPIK INSTITUSI *
NAMA PENUH KUPIK (HURUF BESAR) *
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐨𝐑: Β ALI BIN ABU
NO KP *
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐨𝐑: Β 911112xx7130
NO HP *
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐨𝐑: 012-3456789
EMEL *
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐨𝐑: xyz@gmail.com
SKIM & GRED *
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐨𝐑: DH 41
BIDANG *
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐨𝐑: PENGAJIAN ISLAM
KELULUSAN *
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐨𝐑: Β SARJANA MUDA
TAJUK PENYELIDIKAN / INOVASI DALAM SyRI *
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐨𝐑:Β  INTERNET OF THINGS (IOT)
LOGIN KUPIK *
Untuk semakan PPI dalam login Kupik Institusi
PASSWORD KUPIK *
Untuk semakan PPI dalam login Kupik Institusi
ALAMAT PENUH SURAT MENYURAT
Untuk penghantaran dokumen pengesahan hardcopy (jika perlu)Β 
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy