PRIHLÁŠKA na školenie "Úvod do ABA terapie" - MODUL 1
Školenie "Metodika ABA terapie"

Séria školení v metodike ABA pozostáva z troch modulov:
MODUL 1 „Úvod do ABA terapie“,
MODUL 2 „Tvorba individuálnych programov pre deti s PAS (pre konkrétne dieťa)“ a
MODUL 3 „ABA terapia v praxi“.

Cieľom MODULU 1 „Úvod do ABA terapie“ je oboznámiť účastníkov so základnými princípmi metodiky ABA (Aplikovanej behaviorálnej analýzy), spojených s praktickými možnosťami ich využitia v starostlivosti o ľudí s poruchou autistického spektra (PAS). MODUL 1 obsahuje vysvetlenie teoretických pojmov, ako aj praktické zážitkové cvičenia, prípravu a nácvik motivačného systému, základné princípy učenia, ktoré sú využívané pri rozvíjaní vývinových oblastí dieťaťa s PAS a pri učení nových zručností. MODUL 1 sa realizuje v dvoch na seba nadväzujúcich častiach A a B. Absolvovanie MODULU 1 je podmienkou možnosti vzdelávať sa v ďalších MODULOCH 2 a 3. Pre podrobnejšie (obsahové) informácie ku školeniu kontaktujte lektorku Mgr. Oľgu Rajecovú na rajecova@andreas.sk.

Školenie je určené terapeutom, pedagógom, vychovávateľom, rodičom, pracovníkom sociálnej rehabilitácie, sociálnym poradcom, sociálnym pracovníkom a iným osobám, ktoré sa venujú, resp. majú záujem pracovať v oblasti poradenstva, edukácie a terapie detí s poruchou autistického spektra so zameraním na ABA metodiku.

TERMÍN ŠKOLENIA - MODUL 1

Časť A
Piatok 15. 04. 2016 14:00 – 19:00
Sobota 16. 04. 2016 9:00 – 17:00

Časť B
Piatok 29. 04. 2016 14:00 – 19:00
Sobota 30. 04. 2016 9:00 – 17:00


ORGANIZAČNÉ POKYNY
Kapacita školenia je obmedzená na 25 miest. Prihlásiť sa môžete do 5. apríla 2016. Prihlášku nájdete na:
Kontaktná osoba je Lucia Gvozdjáková, gvozdjakova@andreas.sk, tel. +421 905 746 280.
Autistiské centrum Andreas si vyhradzuje právo školenie neotvoriť, ak sa minimálna kapacita (15 účastníkov) nenaplní. Centrum Andreas pri výbere uchádzačov bude prihliadať na čas prihlásenia a včasné zaplatenie poplatku. Školenie nie je akreditované. Každý účastník získa ako doklad o účasti certifikát.

CENA ŠKOLENIA - MODUL 1
Cena školenia pre každého účastníka je 180 EUR (26 hodín). Školenie sa hradí vopred po potvrdení prihlášky zo strany centra Andreas. Číslo účtu a identifikácia platby budú oznámené v potvrdzovacom emaily. V cene školenia sú zahrnuté materiály k prednáškam, ako aj občerstvenie. Obed si hradí každý účastník sám.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service