เวทีเสวนา “การเตรียมความพร้อม เพื่อยกระดับนักวิจัย สู่การเป็นนักวิจัยสายนวัตกรรม” ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2566
กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในนามผู้จัด
ขอขอบคุณผู้ที่สนใจทุกท่าน ขณะนี้จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเต็มจำนวนแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรม ในครั้งถัดไป
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy