Szülői elégedettségmérés kérdőív / 2016.
Kedves Szülők!

Arra törekszünk, hogy az iskolai élet minden területén fejlődjünk. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, tudnunk kell, hol tartunk. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha az érintettek elmondják, hogyan vélekednek iskolánk mai állapotáról. Ehhez kérjük segítségüket!

Budenz József Általános Iskola és Gimnázium
Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások Ön szerint milyen mértékben igazak!
1 = egyáltalán nem ért egyet
2 = többnyire nincs így
3 = általában igaz
4 = többségében így van
5 = teljesen egyetért
0 = nincs róla információja (A kérdőív számított átlagába a „0” megjelölést nem számítjuk bele.)
*
1
2
3
4
5
0
1. Az intézményvezetés hatékony ebben az iskolában.
2. A pedagógusok magas szakmai színvonalon látják el munkájukat.
3. Az iskola pedagógusai a gyerekekkel elfogadóak, empatikusak.
4. Tudom, hogy mit várnak el az iskolában a gyermekemtől.
5. Szerintem, ebben az iskolában biztosított a magas szintű képzés.
6. Megfelelőnek tartom a gyermekem iskolai terhelését.
7. A követelmények meghatározásánál a gyermekem egyéni képességeit is figyelembe veszik.
8. A pedagógusok a tehetséges tanulóknak lehetőséget biztosítanak a továbbfejlődésre, a lemaradókat rendszeresen segítik.
9. Gyermekem értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint történik.
10. Részletes és rendszeres értékelést kapok gyermekem teljesítményéről.
11. Az elektronikus naplón keresztül elegendő tájékoztatást kapok gyermekem iskolai munkájáról.
12. Ha szükséges, el tudom érni a pedagógusokat e-mailen, telefonon vagy személyesen.
13. A nevelés és oktatás személyre szóló, a pedagógusok ismerik a tanulókat, testi, szellemi, értelmi és érzelmi képességeiket, fejlődésüket.
14. Szívesen jár gyermekem ebbe az iskolába.
15. Azt kaptuk eddig ettől az iskolától, amit vártunk.
16. Lehetőségem van arra, hogy bekapcsolódjak az iskola különböző tevékenységeibe.
17. Elégedett vagyok az iskola fegyelemmel kapcsolatos elvárásaival.
18. Elégedett vagyok az iskola tisztaságával.
19. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos és egészséges életmódra való nevelésére.
20. A jövő szempontjából többségében hasznos dolgokkal foglalkozik gyermekem az iskolában.
21. A pedagógusok változatos módszerekkel foglalkoznak gyermekemmel.
22. Az intézmény rendszeresen szervez vonzó szabadidős programokat a gyerekek számára.
23. Az iskola megfelelő kihívásokat biztosít gyermekem számára a tanuláson kívüli területeken is (sport, zene).
24. Elégedett vagyok az iskola szellemiségével, hagyományaival, profiljával.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.