Test Wiedzy o Organach Piszczałkowych
Odpowiedzi
1. W którym z naszkicowanych poniżej miechów ciśnienie będzie najbardziej stabilne (tj. najmniej zależne od stopnia wypełnienia miecha powietrzem)?
2. Z czym związane są opory gry występujące w instrumentach mechanicznych z wiatrownicami klapowo-zasuwowymi?
3. Które z poniższych określeń są niepoprawne?
4. Jeśli w klawiaturze zastosowana zostanie krótka oktawa, to odpowiadające jej głosy składać się będą z mniejszej ilości piszczałek niż w przypadku rozwiązania z pełną najniższą oktawą. O ile mniej piszczałek można użyć w takim przypadku dla wybranego głosu jednorzędowego?
5. W jaki sposób należy rozbudować głos jednorzędowy jeśli wchodzi on w skład zespołu brzmieniowego, dla którego zaprojektowano wewnątrzklawiaturowe połączenie 'SUPER', np. 'Super I' (dla ścisłości: chodzi o tzw. "pełny Super", bez repetycji).
6. Który z miechów może pełnić (przynajmniej teoretycznie) funkcję magazynu powietrza (np. we współpracy z dmuchawą elektryczną)?
7. Które z określeń najlepiej opisują układ naszkicowanego poniżej prospektu organowego?
Captionless Image
8. Który z elementów traktury jest dźwignią (z mechanicznego punktu widzenia)?
9. Co przedstawia rysunek zamieszczony poniżej? (przedstawiono widok perspektywiczny a pod nim - rzut poziomy; obiekt, którego dotyczy pytanie narysowany jest czarną kreską, szare segmenty po bokach stanowią tylko tło-kontekst)
Captionless Image
10. Do czego służy skrzynka regulacyjna montowana przy miechu organowym?
11. Serce jest elementem, który można wskazać w:
12. Dźwignia Barkera:
13. Ruch 'Orgelbewegung' postulował w budownictwie organowym:
14. Piszczałki umieszczone w prospekcie organowym (chodzi o prospekt organów piszczałkowych a nie pseudo-prospekt instrumentu elektronicznego):
15. Obecność pudła ekspresyjnego (z żaluzją) charakterystyczna jest dla tzw.:
16. Mikstura to
17. Wargowa piszczałka otwarta o określonej długości korpusu wydaje dźwięk o takiej samej wysokości co:
18. Strojenie piszczałki języczkowej:
19. wiatrownica stożkowa:
20. Rejestry zbiorowe:
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms