Prova C2 JQCV 2007 "Art recarregat"

Resum

64 preguntes (text)

5 preguntes (a, b, c)

Dictat

Article d'opinió

  ÀREA 1. COMPRENSIÓ I LÈXIC (20%)

  1. Escriga un resum o un comentari breu sobre el contingut del text que té a continuació (4 o 5 línies).

  Captionless Image
  This is a required question

  2. Escriga un sinònim de cada una de les paraules o expressions que apareixen en negreta en el text anterior. No escriga espais ni signes de puntuació innecessaris. Si hi ha més d'una opció correcta, escriga'n només una.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. Òmpliga els buits següents posant els verbs derivats de les paraules destacades en majúscules. Exemple: 0. Fer CLAR aclarir
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. Torne a copiar les oracions següents amb els errors lèxics esmenats. Exemple: 4.0 Pregunta: Si l’avió aterrissa en l’aeroport convingut, els segrestadors alliberaran els rehens. Resposta: Si l’avió aterra en l’aeroport convingut, els segrestadors alliberaran els ostatges.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. Trie l’opció que s’adequa al significat de les locucions adverbials següents.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6. Emparelle les locucions equivalents de cada columna. No pose punt final ni espais innecessaris. Exemple: 6.0 Pregunta: Hacer aspavientos Resposta: Fer escarafalls 1. Pintar de color de rosa ( ) Anar tocat i posat 2. Romperse el espinazo ( ) Haver-hi mala maror 3. Ir de punta en blanco ( ) Fer veure la lluna al mig del dia 4. No estar el horno para bollos ( ) Tirar la pedra i amagar la mà 5. Matarlas callando ( ) Suar la cansalada
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ÀREA 2. EXPRESSIÓ ESCRITA (30%)

  This is a required question

  8. Escriga un article d’opinió sobre un dels temes que hi ha a continuació (mínim 200 paraules). a) El canvi climàtic. b) Els nous models de família. Si voleu una correcció, demaneu-la en http://valenlinia.com/correccions/
  This is a required question

  ÀREA 3. DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC (25%)

  9. Escriga la forma corresponent dels verbs que hi ha entre parèntesis per completar les frases següents. No escriga signes de puntuació. Si hi ha més d'una forma correcta, escriga'n només una. Exemple: 9.0 Pregunta: És una persona que ho ______ (percebre) tot molt ràpidament. Resposta: percep
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  10. Copie les oracions amb les grafies que falten. Si en alguna paraula no falta cap lletra, escriga-la correctament i no copie el guió baix.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  11. Escriga, segons corresponga, la forma de masculí o de femení de les paraules en majúscula. No pose espais innecessaris ni signes de puntuació. Si hi ha més d'una opció correcta, escriga'n només una. Exemple: 11.0 Pregunta: És un home molt CORTÉS. És una dona molt ______. Resposta: cortesa
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  12. Òmpliga els buits de les frases següents escrivint l’article, la conjunció, la preposició, la locució prepositiva, la contracció o el nexe adequats. Si hi ha més d'una opció correcta,escriga'n només una. Si considera que no cal cap nexe, indique-ho amb un zero. Exemple: 12.0 Pregunta: He vingut ____ saludar-te. Resposta: per
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  13. Torne a escriure les frases següents substituint els termes destacats en majúscula pels pronoms febles corresponents. No escriga espais ni signes de puntuació innecessaris. Si hi ha més d'una opció correcta, escriga'n només una. Exemple: 13.0 Pregunta: Els accionistes van demanar ELS INFORMES AL GERENT. Resposta: Els accionistes li’ls van demanar.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  14. Reescriga les oracions següents esmenant-ne les incorreccions morfològiques o sintàctiques. No escriga espais ni signes de puntuació innecessaris. Si hi ha més d'una opció correcta, escriga'n només una. Si no cal cap canvi, escriviu un zero. Exemple: 14.0 Pregunta:Tindries que anar a la consulta del metge abans de què et poses pitjor. Resposta: Hauries d'anar a la consulta del metge abans que et poses pitjor.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question