Hälsoundersökning Irländsk varghund för revidering av SvIVK RAS 2018
Du som har flera hundar – vi ber dig att rapportera samtliga.

Enkäten avser i första hand irländska varghundar som levt under något av åren mellan 2010 och 2018.

SKKs kennelfullmäktige beslutade om att alla raser ska ha ett dokument som beskriver varje ras specifika avelsmål. Utgångspunkt för rasens särskilda behov är grundat på SKK:s avelspolicy och Europarådets konvention om skydd av sällskapsdjur. Vi gör en hälsoenkät och syftet är att hjälpa alla uppfödare och hundägare av irländsk varghund

Det är nu dags för en ny enkät gällande hälsan på den irländska varghunden, då SvIVK är ålagda av SKK att göra en revidering av RAS. Revidering av RAS ska ske vart 5:e år.

Det är extremt viktigt att vi får in så mycket information som möjligt om rasen för att korrekt kunna fastställa hälsotillståndet idag i förhållande till tidigare uppgifter.

Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.
Syftet med enkäten är att få ett tillförlitligt underlag för ett reviderat RAS.

Det är av särskild vikt och även vår förhoppning att uppfödare tar sig tid att besvara enkäten, eftersom de besitter mycket kunskap om rasen och har erfarenhet av många hundar.
Samtidigt hoppas vi på svar från alla som har eller har haft varghund – varje ifylld enkät är mycket viktig för det sammanställda resultatet!

Om du äger eller har ägt flera hundar mellan dessa årtal, ber vi dig att rapportera samtliga hundar.

Uppfödare/kennelägare rapporterar inte sina sålda valpar utan endast hundar de har/har haft hemma.
Fodervärdshundar rapporteras av ägaren. Det är viktigt att du rapporterar ALLA hundar, inte bara de som har/haft hälsoproblem. Om friska hundar inte rapporteras, får vi en sned bild av hälsoläget (åt det negativa hållet).
Det är vår förhoppning att du tar dig tid att noggrant gå igenom frågorna och svarar på de frågor som är lämpliga på er hund/era hundar.

Vi vill ha in svaren senast 30/9-2018.

Tack för din medverkan och trevlig sommar!
Marie, Sofie och Sonny

Avels- och hälsokommittén i SvIVK

Uppfödare/ägare
Namn i stamtavla
Your answer
Registreringsnummer
Your answer
Kön
Mankhöjd (Vet du inte exakt skriv då cirka höjd eller vet inte)
Your answer
Vikt ( nuläget eller när hunden gick bort)
Your answer
Födelseår (Hunden ska ha levt någon gång under åren 2010-2018 och kan därför varit född innan)
Är hunden veterinärvårdsförsäkrad?
Om ja, i vilket bolag?
Cancer/tumörer
Gäller frågorna under 1.
1. Har hunden fått diagnosen cancer/tumörer?
Om ja, ange ålder samt typ av cancer/tumörer.
Your answer
Hjärtfel
Gäller frågorna under 2.
2. Har hunden fått diagnosen hjärtsjukdom/hjärtfel?
Är hunden undersökt med ultraljud av auktoriserad veterinär?
Om ja, ange ålder och diagnos
Your answer
Lunginflammation
Gäller frågorna under 3.
3. Har hunden någon gång haft lunginflammation?
Om ja, är/var det återkommande?
Om ja, var det efter kennelhosta?
Om ja, ange ålder då din hund drabbades
Your answer
Skelettrelaterade sjukdomar
Gäller frågorna under 4.
4. Har hunden haft någon av följande skelettsjukdom som är bekräftad av veterinär?
JA
NEJ
Inte undersökt
Patellaluxation
Diskbråck
HD
ED
Reumatisk värk
Om hunden är röntgad för HD, vilket resultat fick hunden?
Om hunden är röntgad för ED, vilket resultat fick hunden?
Annan skelettsjukdom?
Om ja, ange ålder då hunden undersöktes samt eventuell diagnos:
Your answer
Mage och tarm
Gäller frågorna under 5.
5. Har hunden någon gång haft problem med mage och /eller tarm?
Återkommande?
Om ja, ange ålder och eventuell diagnos
Your answer
Magomvridning
Gäller frågorna under 6.
6. Har hunden haft magomvridning?
Om ja, hur gammal var hunden då?
Your answer
Klarade sig hunden?
Vet du om någon nära släkting drabbats? I så fall vilken eller vilka?
Your answer
Kramper/epilepsi
Gäller frågorna under 7.
7. Har hunden någon gång haft någon (lindrigare eller svårare) form av kramper eller anfall av epileptisk karaktär?
Om ja, återkommande?
Om ja, hur ofta, hur gammal var hunden, ålder och eventuell diagnos.
Your answer
Leversjukdom
Gäller frågorna under 8.
8. Har hunden fått diagnosen leversjukdom?
Om ja, ange ålder och diagnos.
Your answer
Njursjukdom
Gäller frågorna under 9.
9. Har hunden fått diagnosen njursjukdom?
Om ja, ange ålder och diagnos.
Your answer
Shunt
Gäller frågorna under 10.
10. Är hunden shunttestad av auktoriserad veterinär? (Ska göras innan leverans, av uppfödare ansluten till SvIVK som ligger med på uppfödarhänvisningen)
Den här frågan gäller endast för er som köpt valp som inte varit shunttestad
Beskriv hur du märkte att din valp var sjuk och när fick hunden diagnosen Porto Cava shunt?
Your answer
Öron och ögon
Gäller frågorna under 11 och 12.
11. Har hunden haft upprepade problem med öronen?
Om ja, ange ålder och eventuell diagnos.
Your answer
12. Har hunden haft problem med ögonen?
Om ja, ange ålder och eventuell diagnos.
Your answer
Infektioner
Gäller frågorna under 13.
13. Har hunden någon gång haft:
Ja
Nej
Urinvägsinfektion?
Var den återkommande?
Ja
Nej
Återkommande?
Om ja, ange ålder.
Your answer
Har hunden någon gång haft:
Ja
Nej
Halsinfektion?
Var den återkommande?
Om ja, ange ålder och diagnos
Your answer
Har hunden någon gång haft annan infektion? *
Var den återkommande?
Om ja, ange ålder och typ av infektion.
Your answer
Hudproblem & allergi
Gäller frågorna under 14.
14. Har hunden någon gång haft hudproblem eller klåda?
Om ja, var den återkommande?
Om ja, ange ålder och eventuell diagnos.
Your answer
Har hunden någon form av allergi?
Är diagnosen fastställd av veterinär?
Allergisymptom
Ja
Nej
Klåda
Mjäll
Håravfall
Mag/tarmproblem
Andra symptom
Om ja på andra symptom, vilka?
Your answer
Bett
Gäller frågorna under 15.
15. Har hunden normalt bett? (saxbett eller tångbett)
Om nej, vilken typ av fel?
Your answer
Bild över vilka tänder hunden ska ha.
Saknas några tänder? Jämför med bilden ovan.
Om ja, vilken eller vilka?
Your answer
Har hunden hörntänder som går upp i gommen?
Om ja, hur gammal är hunden?
Your answer
Frågorna 16-19 gäller endast tikar
17. Har din tik haft valpar?
17. Har din tik haft livmoderinflammation?
Om ja, vid vilken ålder?
Om ja, var det i samband med:
Ja
Nej
Valpning?
Löp?
Är tiken steriliserad?
Om tiken är steriliserad, av vilken anledning?
Your answer
Valpning
18. Om tiken haft valpar, hur många kullar har hon haft?
Om tiken haft valpar, hur gammal var hon när hon fick första kullen?
Hade din tik värksvaghet?
Var hon trång i bäckenet?
Andra komplikationer vid valpning?
Your answer
Har tiken blivit förlöst med kejsarsnitt?
Om ja, hur många gånger?
Your answer
Om ja, av vilken anledning?
Your answer
Fertilitet
19. Om du försökt para tiken:
Ja
Nej
Var hon parningsvillig?
Resulterade parningen i en kull valpar?
Om tiken gick tom, undersöktes:
Ja
Nej
Vet ej
Tiken
Hanen
Om ja på de sista två frågorna, vad blev diagnosen av undersökningen/undersökningarna?
Your answer
Har tiken lämnat valpar vid annat tillfälle?
Har hanen lämnat valpar vid annat tillfälle?
16. Blir din tik skendräktig?
Frågorna 20-21 gäller endast hanar!
20. Har hunden två testiklar normalt belägna i pungen?
Om nej, har hunden:
Om hunden saknar testiklar, har det orsakat problem?
Om ja, ange ålder och eventuell diagnos.
Your answer
Fertilitet
21. Om du försökt para med en tik:
Ja
Nej
Var hunden parningsvillig?
Resulterade det i en valpkull?:
Om tiken gick tom, undersöktes tiken?
Om tiken gick tom, undersöktes hanen?
Fick tiken/hanen diagnos och/eller behandling?
Your answer
Fortsättning
Ja
Nej
Vet ej
Har tiken lämnat valpar vid annat tillfälle?
Har hanen lämnat valpar vid annat tillfälle?
Är hanhunden steriliserad?
Om ja, ange ålder och orsak till steriliseringen.
Your answer
Frågorna 22-28 gäller alla igen!
22. Andra sjukdomar (alla övriga sjukdomar som hunden har eller har haft). Om hunden har haft andra sjukdomar ange vilka, ålder, symtom, diagnos
Your answer
Beteende
Gäller fråga 23.
23. Beteende
Ja
Nej
Anser du att hunden uppvisar beteende som du förväntade dig när du skaffade en irländsk varghund?
Upplever du din hunds beteende som problematiskt vid något tillfälle?
Om ja, beskriv kort problemet (t. ex. skotträdsla, skygghet, hundilska, skällighet):
Your answer
Olycksfall
Gäller frågorna under 24.
24. Olycksfall
Ja
Nej
Har hunden drabbats av olycksfall som krävt veterinärvård?
Trafikolycka?
Bitskada pga hundslagsmål?
Ormbett?
Annat?
Om ja på annat, ange vad som hänt.
Your answer
Hund avliden
Gäller frågorna under 25.
25. Bortgång/ Om hunden inte lever längre, hur gammal blev hunden?
Your answer
Vad var orsaken till att den dog/ togs bort?
Your answer
26. Om din hund är avliden, har du skickat in en dödsorsaksrapport till avel& hälsokommittén?
Om nej, varför?
Your answer
27. Om du haft rasen under lång tid, har du några övriga kommentarer om du sett något som förändrats över tid rörande hälsa, förändringar i beteende/utseende, arv och miljö?
Your answer
28. Övriga kommentarer?
Your answer
Endast för uppfödare. Svara bara en gång om du fyller i fler enkätsvar.
Frågan under gäller valpar födda mellan 2009 och framåt
29. Hur många valpkullar har du fött upp?
Your answer
Vad heter din kennel? (Valfritt)
Your answer
Hur många valpar har du fött upp?
Your answer
Har det fötts valpar med shunt?
Om ja, hur många valpar med shunt?
Your answer
Tack för att du var med och svarade på enkäten och därmed medverkade till en mer rättvis sammanställning av revideringen av klubbens RAS! Ditt/dina svar gör skillnad!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms