Školenie mladých lídrov " Aktívna participácia na živote obca a mesta

Penzión pod Oblazom, Terchová, 20.-22.11.2015. Uzávierka prihlášok je do 16.11.2015 do 22:00 hod.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question