ЗАЯВЛЕНИЕ за присъединяване към доброволческата мрежа на Център „АМАЛИПЕ“
Бих искал/а да се присъедина към екипа от доброволци, като съм съгласен/на да се включа в здравно-социални, образователни дейности, както и такива, свързани с работа с младежи, насърчаване на толерантността и междукултурния диалог и да отделям от свободното си време, за да участвам в избраните от мен дейности, мероприятия, фестивали и други събития.
Моля, попълнете настоящия формуляр, както и приложените към него декларации. Ако сте под 18 години, те трябва да бъдат придружени от декларации за съгласие от ваш родител/ настойник/ попечител. Моля, изпратете попълнените документи на имейл dobrovolec@amalipe.com и колегите ще се свържат с вас.
Ако имате въпроси, можете да напишете на dobrovolec@amalipe.com или съобщение на нашата ФБ страница Center Amalipe (https://www.facebook.com/amalipeVT)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Трите имена *
Възраст *
Адрес *
Статут *
Къде учите? (Ако сте ученик или студент)
Какви интереси/хобита имате? *
Телефон, e-mail, skype, ФБ (моля, посочете всички възможни контакти) *
Владеене на чужди езици (ако владеете чужди езици, моля, посочете какви) *
Изберете дейности, в които бихте искали да се включите. Можете да изберете една или повече от посочените дейности, които ви допадат и/ или да посочите нови. *
Required
С подаването на това заявление декларирам, че съм запознат с Длъжностната характеристика на доброволеца и се задължавам да спазвам Правилника за работа на доброволците. С попълването на настоящата анкета, давам съгласието си личните ми данни да се обработва само и единствено за целите на доброволческата мрежа на  ЦМЕДТ Амалипе. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящата политика за защита на личните данни, се прилагат разпоредбите на Общ регламент на ЕС за защита на данните (ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г.), ЗЗЛД, и действащото българско и европейско законодателство в областта на защита на личните данни. Изпращам необходимите декларации на имейл dobrovolec@amalipe.com. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy