Sdružení advokátních koncipientů, o.s. elektronická přihláška

Vyplněné údaje budou užity pouze pro účel vedení seznamu členů Sdružení advokátních koncipientů, o.s. Vznik členství je vázán na akceptaci podané přihlášky sdružením. Akceptací přihlášky vzniká přidružené členství. Řádné členství vznikne pouze advokátním koncipientům a studentům právnických fakult a to za podmínek stanovených stanovami. Více informací o Sdružení advokátních koncipientů, o.s. naleznete na www.advokatni-koncipienti.cz

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Souhlas se stanovami.

  Podáním této přihlášky potvrzuji, že jsem si pročetl stanovy Sdružení advokátních koncipientů, o.s. dostupných na http://www.advokatni-koncipienti.cz/files/Stanovy_SAK.pdf a že se jimi budu řídit.