Přihláška do Vlastivědného spolku při MKS Červený Kostelec

Dobrovolně se přihlašuji za člena Vlastivědného spolku při MKS Červený Kostelec. Souhlasím se stanovami spolku a hodlám se dle svých možností aktivně podílet na činnosti spolku a spolupracovat při naplňování jeho cílů.

Souhlasím se zařazením níže uvedených osobních údajů do seznamu členů spolku s tím, že tyto údaje budou používány pouze pro vnitřní potřebu spolku a budou poskytnuty jen členům spolku.

Odesláním elektronického formuláře stvrzuji výše uvedené a svůj zájem stát se členem Vlastivědného spolku.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question