ĐĂNG KÝ HỌC BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC
1. Triết học Mác-Lênin 3 tín chỉ - 45 tiết
2. Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 tín chỉ - 30 tiết

Học phí: 460.000 đồng/tín chỉ
Chính sách học bổng sau đại học của TDTU: Sinh viên, cựu sinh viên TDTU được giảm 25% học phí

Đơn xin đăng ký: https://drive.google.com/file/d/1gO88XKBuvSN29Ik5JWSDw717EOiN1x5o/view?usp=sharing

I. THÔNG TIN NGƯỜI HỌC:
Họ và tên: *
Your answer
Ngày sinh (dd/mm/yyyy): *
Your answer
Mã số sinh viên: *
Your answer
Email cá nhân: *
Your answer
Điện thoại liên lạc: *
Your answer
Tổng số tính chỉ tích lũy: *
Your answer
Trình độ tiếng Anh:
Ngành học: *
Your answer
II. ĐĂNG KÝ MÔN HỌC:
Vui lòng chọn 1 trong 2 giờ học sau:
Môn Triết học Mác - Lê nin:
Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms